Villaägarnas Riksförbund

Svenska elkunder mer utsatta än norska och finska

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 09:42 CET

Ett svenskt villahushåll med tillsvidarepris hos elhandlare betalar 1 000-2 000 kronor mer per år än motsvarande hushåll i Norge och Finland. Det framgår av en ny undersökning från Villaägarna, som föreslår skärpta regler på elmarknaden.

Sedan avregleringen av elhandelsmarknaden kan elkunder fritt välja elhandlare och kontraktstyp. Kunder som inte väljer någon elhandlare anvisas en sådan av sitt nätbolag, och får vanligen ett avtal som kallas tills vidare-pris. Det är ett pris som ändras sällan och som innebär högre kostnader för kunden jämfört med ett fast eller rörligt pris.

Svenska ickeväljare betalar mer för sin el än motsvarande kunder i Norge och Finland, visar en ny rapport som Villaägarna har tagit fram. Skillnaden för ett villahushåll är 1000-2000 kronor per år.

- Detta visar på behovet av att skärpa reglerna för hantering av ickevalskunder. Det finns en rad tänkbara åtgärder, såsom marknadsorienterad upphandling, prisreglering och hårdare informationskrav, säger Jakob Eliasson, energipolitisk expert på Villaägarnas Riksförbund.

- Frågan om upphandling om tjänsten anvisad elleverantör har aldrig utretts med avseende på syftet att konkurrensutsätta tillsvidarepriser. Skillnaderna i regelverk mellan Sverige, Norge och Finland bör utredas för att på så sätt utröna vilka åtgärder som är mest effektiva för att förbättra skyddet för ickevalskunder i Sverige, avslutar Jakob Eliasson.

Ladda ner rapporten ”Elbolagens marginaler mot ickevalskunder” (pdf).


För mer information kontakta:
Jakob Eliasson, energipolitisk expert, telefon 0768-48 13 00
Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, telefon 070-969 19 40

Villaägarnas Riksförbund är en intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 321 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se