Svenska EnergiAskor

Svenska EnergiAskor bjuder in till Askdagen 2013

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 16:11 CET

Den 17 april arrangerar Svenska EnergiAskor Askdagen 2013. Det blir en heldag om askors roll i ett hållbart energisystem. Syftet med Askdagen är att lyfta blicken och se askorna ur ett samhällsperspektiv. Under dagen kommer flera nya rapporter att presenteras.– Askorna är i dag en bortglömd del av energisystemet. Med Askdagen vill vi lyfta blicken och diskutera möjligheter och utmaningar för att askorna ska bli en del av ett hållbart energisystem, säger Monica Lövström, vd på Svenska EnergiAskor.

I Sverige har vi ett smart energisystem där vi tar tillvara alla resurser. Förbränningen av biobränslen ökar i landets fjärrvärmeverk. Sedan 2006 har askmängderna ökat med 20 procent, och ökningen förväntas fortsätta.

De ökade askmängderna beror på en i grunden positiv utveckling där biobränslen, såsom trädbränslen, åkerbränslen och avfall, i allt större utsträckning används för att producera el och värme med låg klimatpåverkan. Istället för att bygga sopberg omvandlas avfallet till fjärrvärme och el. Men restmaterialet, askorna, som bildas är en bortglömd del av energisystemet.

Syftet med Askdagen är att lyfta blicken och se askorna ur ett samhällsperspektiv.  

Nya rapporter presenteras:

När kommer deponierna att vara sluttäckta?

Vad händer internationellt?

Rätt aska på rätt plats. Handbok för miljöprövning av askor.


Inbjudan, program och anmälan på www.energiaskor.se

För mer information, kontakta:

Monica Lövström

Telefon: 070-661 23 34

Om Askonsdagen

Askonsdagen har fått sitt namn av traditionen att strö aska över sig som botgöring. Askonsdagen inträffar 46 dagar före påsk och inleder fastetiden.


Svenska EnergiAskor är ett branschorgan som arbetar för miljöriktig hantering av de askor som uppstår vid energiproduktion. Målet är ett hållbart energisystem där askorna i så stor utsträckning som möjligt återanvänds och ingår i kretsloppet.