InfoTorg AB

Svenska entreprenörer trotsar lågkonjunkturen - 11 av 21 län ökar i nyregistreringar av företag mellan sista kvartalet 2008 och första 2009

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 10:05 CEST

Se hur ditt län och din kommun ligger till här

Stockholm 2009-04-29
: Nyregistreringen av företag i Sverige fortsätter, trots den rådande lågkonjunkturen. Det framgår när informations- och upplysningsföretaget InfoTorg jämför perioden 1 januari 2009 till 31 mars 2009 (kvartal ett) mot 1 oktober till 31 december 2008 (kvartal fyra).

I över hälften av länen, 11 av 21, ökar antalet nyregistrerade företag i en jämförelse mellan de två kvartalen och totalt registrerades 20 217* nya företag i Sverige under årets första månader.

- Det verkar som att de svenska entreprenörerna trotsar lågkonjunkturen - över 20 000 nya företag registrerades bara under första kvartalet i år, säger Patrik Attemark, vd på InfoTorg. Och medan storstadsregionerna minskar något ser vi en positiv aktivitet ute i landet, trots utmaningar som begränsad befolkningsmängd och ett mer utsatt geografiskt läge.

De fem län i Sverige med procentuellt sett största ökningen av nyregistrerade företag under kvartal ett 2009 jämfört med kvartal fyra 2008 är:

1. Jämtlands län +52 procent, 304 nyregistreringar jämfört med 200
2. Södermanlands län +30 procent, 451 nyregistreringar jämfört med 347
3. Gävleborgs län +26 procent, 563 nyregistreringar jämfört med 447
4. Dalarna + 21,5 procent, 548 nyregistreringar jämfört med 451
5. Örebro län +20 procent, 519 nyregistreringar jämfört med 433

Se hur ditt län** och din kommun ligger till här

*Avser nyregistreringar av alla typer av bolagsformer, inklusive föreningar och enskilda näringsidkare, hos Bolagsverket eller Statistiska Centralbyrån. Ingen hänsyn tagen till huruvida bolagen hunnit bli aktiva eller inte.

** I vissa län, till exempel Västernorrland och Blekinge är antalet registrerade lagerbolag större än i andra län, vilket påverkar statistiken. Lagerbolag är företag som bildas enbart för att säljas vidare till en ny ägare.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Attemark
VD, InfoTorg
Tfn 08-738 50 82
patrik.attemark@infotorg.se

För statistiska frågor, vänligen kontakta:
Ulrika Engdahl
Marknad, InfoTorg
Tfn 08-738 51 23
ulrika.engdahl@infotorg.se

Om InfoTorg
InfoTorg är idag Sveriges ledande leverantör av affärs- och beslutskritiska upplysningar. Företaget tillhandahåller ett omfattande utbud av information från officiella källor om företag, personer, fastigheter, fordon och juridik.

InfoTorg AB har sitt huvudkontor i Stockholm och ingår i Bisnode-koncernen, ägt sedan 2005 till 70 procent av Ratos och till 30 procent av Bonnier AB.