Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet i Almedalen 2013

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 14:57 CEST

Under årets Almedalsvecka arrangerar Svenska ESF-rådet 15 seminarier tillsammans med Europeiska socialfondens temagrupper och processtöd. Alla seminarierna äger rum på Café H10, Hästgatan 10 i centrala Visby.

Under programperioden 2007-2013 har vi samlat ihop en stor mängd erfarenheter och kunskaper om lösningar, metoder och arbetssätt som har utvecklats i drygt 2 000 projekt runt om i Sverige. Vi kommer till Almedalen för att berätta om hur resultaten kan bidra till att utveckla svensk arbetsmarknads- och integrationspolitik.

Under måndagen (1/7) har vi tre seminarier där det sammanhållande temat är Socialfondens bidrag till tillväxten och välfärden, där vi bland annat tar upp frågan om vilken roll Socialfonden kan spela när det gäller att vidga synen på kompetensförsörjning och att koppla samman den nationella arbetsmarknadspolitiken med de regionala tillväxtstrategierna. Vi lyfter exempel från gruvbranschen som visar hur man kan koppla samman stora industriinvesteringar och långtidsarbetslösa med hjälp av sociala företag. Ett seminarium behandlar den aktuella frågan om välfärden och äldreomsorgens utveckling, med exempel på vilket stöd Socialfonden har gett och kan ge, när det gäller kvalitet, kompetensutveckling och rekrytering.

Under onsdagen (3/7) har vi sex seminarier som utgör ett smörgåsbord från Socialfonden och bland annat tar upp frågor om ungas väg in på arbetsmarknaden, vad kan göras för att fler arbetsgivare ska anställa personer med funktionsnedsättning? Hur uppnår vi jämställdhet i arbetslivet? Sociala hänsyn vid upphandling och åldersdiskriminering på arbetsmarknaden.

Torsdagen 4/7 ägnas åt integrationsfrågor, med utgångspunkt både från Socialfonden och integrationen på arbetsmarknaden likväl som utifrån Europeiska integrationsfondens bredare perspektiv på integration. Seminarierna tar upp frågor som: vilka förutsättningar har nyanlända med kort utbildning på svensk arbetsmarknad? Hur kan etableringsprocessen effektiviseras? Det aktiva medborgarskapet, medborgarkunskap och vilken migration till EU och Sverige kan vi förvänta oss de kommande åren?

Som moderatorer medverkar bl.a. Mats Svegfors, Katrin Kielos, K G Bergström, Sakine Madon och Karin Zelano.

Bland de medverkande: arbetsmarknadsministerns statssekreterare Bettina Kashefi och integrationsministerns statssekreterare Jasenko Selimovic. Anders Ferbe (IF Metall) Stig Orustfjord (Almega) Alexandra Charles (1,6 miljonersklubben) Ingela Gardner Sundström (SKL) Andreas Johansson Heinö (Timbro) Carina Lindfelt (Svenskt Näringsliv) Annika Strandhäll (Vision) och Lisa Pelling (Global Utmaning). 

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige.

Under perioden 2007-2013 fördelar Svenska ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras.