Vägverket

Svenska experter reviderar Bosnien-Hercegovinas trafiklagar

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 14:29 CEST

Svenska experter ska hjälpa Bosnien-Herzegovina att se över sin vägtrafiklagstiftning. SweRoad, Vägverkets dotterbolag för internationell konsultverksamhet, har undertecknat ett kontrakt med Sida om detta uppdrag. Målet för SweRoads insatser är att föreslå hur dagens vägtrafiklagstiftning ska förändras för att bli en modern lag som överensstämmer med lagarna i övriga Europa.

Översynen av vägtrafiklagstiftningen ska göra det möjligt att införa nya lagar, förordningar och föreskrifter under året 2005. De nya lagarna ska vara lättare att använda av landets trafikpolis, trafiksäkerhetsansvariga och vägmyndigheter.På lång sikt ska de bidra till förbättrad trafiksäkerhet i landet.

Två experter från Sverige kommer att bli involverade i detta projekt.

SweRoad bedriver redan ett trafiksäkerhetsprojekt i Bosnien-Hercegovina, finansierat av Världbanken.

Ytterligare information:
Verkställande direktör Roberto G Bauducco, SweRoad
Tfn. 08 - 799 79 90 eller 070 - 580 79 90Huvudkontoret
Kommunikationsavdelningen: Postadress: 781 87 Borlänge
Telefon: 0771-119 119 Telefax: 0243-758 25
E-post: vagverket@vv.se
Informationsdirektör: Gunilla Lundberg Telefon: 0243- 751 66
Mobil: 070- 321 93 44 Telefax: 0243-759 85
E-post: gunilla.lundberg@vv.se
Pressekreterare: Thomas Andersson Telefon: 0243-751 38
Mobil: 070- 693 68 70 Telefax: 0243- 759 85
E-post: thomas.andersson@vv.se