SIS, Swedish Standards Institute

Svenska experter samlas för ökad hållbarhet vid evenemang

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 15:00 CET

Nu startar SIS, Swedish Standards Institute ett projekt för att vara med och sätta den globala standarden för hållbarhet vid evenemang och möten. Standarden, ISO 20121, ska kunna användas av arrangörer och andra aktörer som är inblandade i stora som små evenemang för att se till att de tar hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet.

Initiativet till en global standard kommer från Storbritannien som vill ha en global standard färdig till OS i London år 2012. SIS har samlat svenska intressenter som vill vara med och påverka arbetet och för närvarande deltar Göteborg & Co, Luger, MCI, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, O-Ringen, Riksidrottsförbundet, Skepparholmen, Stockholms stad, Sveriges Konsumenter och Swedbank.

– Standarden ska ge arrangörer en bild av vilka områden man ska tänka på i ett aktivt hållbarhetsarbete, och även ge tips och idéer. Vi har arbetat framgångsrikt med miljöarbete i samband med O-Ringen och ser fram emot att dela erfarenheter med andra arrangörer och experter, både i Sverige och internationellt, säger Tom Hollowell, O-Ringenchef på Svenska Orienteringsförbundet och tf ordförande i projektet.

Standarden kommer att beskriva ett strukturerat arbetssätt som underlättar hållbarhetsarbetet vid planering och genomförande av evenemang. Den blir ett stöd vid allt från sportevenemang och konserter till mässor, konferenser och kongresser. Arrangörer, leverantörer, myndigheter, intresseföreningar med flera kommer ha nytta av standarden i hållbarhetsarbetet.

– Alla organisationer som arbetar för att göra sina evenemang och möten mer hållbara är välkomna att delta i projektet och påverka den kommande standarden, säger Bengt Rydstedt, projektledare på SIS.

Arbetet grundar sig på två brittiska standarder som redan använts framgångsrikt, till exempel vid senaste Live Aid-konserten i London. Ett annat exempel är COP 15-mötet i Köpenhamn som var certifierat för sitt hållbarhetsarbete. 

Läs mer på www.sis.se/evenemang

För ytterligare information:
Bengt Rydstedt, projektledare SIS, 08-555 520 28, 0707-42 06 02, bengt.rydstedt@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, 0709-48 06 74, erika.messing@sis.se