Sectra AB

Svenska exportprodukter säkras: Saab beställer flygande krypto från Sectra

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 09:14 CEST

Saab Aerosystems och Saab Bofors Dynamics har beställt krypto till JAS 39 Gripen och Robot 15 från Sectra. Kryptot ska säkerställa att känslig information skyddas vid olika typer av prov både inom och utanför Sveriges gränser. Ordervärdet är drygt 10 MSEK.

Kryptot är anpassat för exportkunder och uppfyller de allra högsta säkerhetskraven. Under våren 2007 levererade Sectra ett liknande krypto till FMV (Försvarets Materielverk) vilket idag används i svenska försvarets exemplar av JAS 39 Gripen.

– Samarbetet med Saab innebär att vi breddar vår kundbas och stärker vår position som leverantör av kraftfulla krypton, säger Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef på Sectra.

Saabs verksamhet
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För mer information om Saab besök http://www.saabgroup.com


För ytterligare information kontakta:
Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09

Om Sectras avlyssningssäkra kommunikationssystem
Sectra utvecklar och säljer produkter för avlyssningssäker tal- och datakommunikation. Kunderna är myndigheter och försvar i Europa med höga krav på kommunikationssäkerhet. Sectra har en stark kärnkompetens inom kryptering och är ett av de ledande företagen i världen när det gäller design och utveckling av säkra kommunikationssystem. Sectras Tigerprodukter används av kunder i hälften av EUs 27 medlemsländer.

Sectrakoncernens verksamhet
Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i elva länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2006/2007 till 673 Mkr. Sectra är noterat på den Nordiska börsen i Stockholm. För mer information om Sectra besök http://www.sectra.se.