Riksdagen

Svenska fiskbestånd – hur ska de förvaltas?

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 13:03 CEST


Riksdagens miljö- och jordbruksutskott har tagit initiativet till ett offentligt seminarium om svenska fiskbestånd.

Politiska beslut i kombination med gynnsamma omvärldsfaktorer har potential att snabbt ge betydande effekter på fiskbestånden. Men förutsättningarna för att få till stånd en effektiv förvaltning bygger också på att yrkesfiskarna har förtroende för de framtagna förvaltningsmodellerna. Fyra forskare från olika discipliner har bjudits in för att ur sina respektive perspektiv diskutera hur en långsiktigt hållbar förvaltning av våra fiskbestånd kan se ut i framtiden.

Tid: Tisdagen den 14 april, kl. 10.00-13.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång från Riksplan

Program

10.00

Öppnande
Anders Ygeman (s), miljö- och jordbruksutskottets ordförande

10.05

Inledning
Eva Krutmeijer, moderator

10.10

Torskbeståndet i Östersjön ökar - vilken roll har politiska beslut och miljöfaktorer spelat?
Olle Hjerne, systemekologiska institutionen, Stockholms universitet

10.30

Goda exempel av fiskeförvaltning - hur ska torsken förvaltas?
Katarina Veem, Baltic Sea 2020

10.50

Kaffe och smörgås

11.10

Fiskeförvaltning - vikten av förtroende för institutionella strukturer
Sverker C Jagers, statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet

11.30

Kunskap om subpopulationer av torsk - en förutsättning för en hållbar förvaltning
Thomas Sterner, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

11.50

Efterföljande diskussion
Eva Krutmeijer, moderator

12.55

Avslutning
Claes Västerteg (c), miljö- och jordbruksutskottets vice ordförande
Tv- och webb-tv
Utfrågningarna kan följas direkt via riksdagens webb-tv samt i 24Direkt, SVT.

För mer information: Kontakta kanslichef i miljö- och jordbruksutskottet Björn Wessman, 08-786 43 27 eller forskningssekreterare Helene Limén 070-355 13 75.