NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Svenska företag anställer allt fler utomlands och allt färre i Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 14:04 CET

Internationaliseringen av svenskt näringsliv ökar. Svenska företagsuppköp i utlandet ökar och de svenska företagen anställer allt fler utomlands och färre i Sverige, visar en ny studie från Nuteks och IVA: s projekt Framtidens näringsliv.

Det har blivit allt vanligare för svenska företag att köpa upp företag utomlands. Under perioden 1989 – 2004 köptes 784 företag i utlandet upp av svenska företag. Det är vanligast att köpa upp amerikanska företag. Mellan 1989 och 2004 köptes 100 amerikanska företag upp, följt av Finland (98 företag), Storbritannien (94 företag), Norge (80 företag) och Danmark (59 företag). Av samtliga företagsuppköp i utlandet, var 3 av 10 nordiska och 8 av 10 företag var europeiska.

Antalet anställda i svenska koncerner utomlands har ökat med 62 procent samtidigt som antalet anställda i de svenska koncernerna i Sverige minskat med 30 procent under perioden 1990-2003. 844 svenskägda koncerner hade verksamhet utomlands år 2003. Vanligast är att ha en verksamhet i Norge; men Norden i allmänhet är populärt, liksom Storbritannien, Tyskland och USA.

Antalet utlandsägda företag i Sverige har ökat med 285 procent under åren 1990-2004. Merparten (61,5%) av de utländska företagen tillhör ett EU-land. Inkluderas även övriga europeiska länder är nästan 80 procent av de utlandsägda företagen europeiska. Därefter kommer nordamerikanska företag med cirka 13 procent. De amerikanska och brittiska företagen i Sverige sysselsätter dock flest personer bland de utlandsägda företagen.
------------------------------------------------------------------------------
Resultatet av analyserna presenteras i Nuteks och IVA:s (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) nyhetsbrev Nya Fakta & Statistik – Framtidens Näringsliv. Läs mer och Anmäl dig till den kostnadsfria prenumerationen på nyhetsbrevet Nya Fakta och Statistik – Framtidens Näringsliv via: www.nutek.se/framtidensnaringsliv


För mer information kontakta:
Jörgen Lindell, analytiker och projektledare för nyhetsbrevet Nya Fakta & Statistik – Framtidens Näringsliv, 08-681 65 16


NUTEK stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek är en nationell myndighet.