SIF

Svenska företag bryter mot arbetsmiljölagstiftningen

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2003 09:00 CEST

Företag bryter mot arbetsmiljölagstiftningen. Det visar en unik undersökning Sif gjort på 3 545 arbetsplatser runtom i Sverige.

Över hälften av små och medelstora svenska företag bryter mot arbetsmiljölagstiftningen.
Det visar en undersökning av 3 545 företag runtom i landet, som gjorts av Sifs regionala arbetsmiljöombud det senaste året och som presenteras i dag.

Rapporten visar att 56 procent av företagen som besökts av Sifs regionala arbetsmiljöombud inte har påbörjat det systematiska arbetsmiljöarbete som lagen kräver och att 35 procent saknar avtal med företagshälsovården.

- Ett bra arbetsmiljöarbete är en av de säkraste vägarna för att komma tillrätta med de höga sjuktalen. Därför måste företagen leva upp till lagens krav, statsbidragen till företagshälsovården bör återinföras och staten skjuta till mer pengar till regionala arbetsmiljöombud. Dessutom måste ledarskapet bli bättre och kunskapen om vad som skapar ohälsa i arbetslivet nå ut till alla arbetsplatser, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz.

Rapporten visar att det finns stora skillnader mellan hur företagen i olika branscher sköter det systematiska arbetsmiljöarbetet. IT-branschen är sämst, där har endast vart fjärde företag påbörjat ett systematiskt arbetsmiljöarbete medan motsvarande siffra för verkstads-, bygg-, skogs-, trä- och pappersindustrin är drygt 50 procent.

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsplatsen regelbundet undersöks, risker identifieras, åtgärdas och följs upp.

Även bland de företag som har avtal med företagshälsovården ligger IT-branschen sämst till. Knappt hälften av de besökta IT-företagen har avtal med företagshälsovården jämfört med genomsnittet 65 procent för alla branscher.