SYNA AB

Svenska företag får allt svårare att betala i tid

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 08:40 CEST

Svenska företag får allt svårare att betala i tid

Den 8/4 presenterar Syna AB mars månads Konjunkturbarometer. Då visas siffror gällande antalet utslag i mål om betalningsförelägganden för svenska företag.

Vi ser att antalet betalningsförelägganden i mars ökar kraftigt i landet både jämfört med januari och februari. Jämfört med samma period förra året är ökningen nästan 60 %. Detta innebär att upp till 60 % fler företag riskerar att få besök av kronofogden den närmaste tiden. Detta drabbar leverantörerna som inte får betalt och som i sin tur får problem med att betala skatter och sina leverantörer.

Nytt för mars månads Konjunkturbarometer är att antalet betalningsförlägganden ökar i samtliga län (utom Gotland). Stockholms län har den kraftigaste ökningen med nära 85 %. Även Västra Götalands län fortsättar att öka och har i mars en ökning med nästan 60 %

Ytterligare en oroande iakttagelse är att mars månads siffror är på samma nivå som de mörka siffrorna från oktober 2008. Då ökade antalet betalningsförelägganden mycket kraftigt vilket följdes av en explosionsartad ökning av antalet konkurser i november/december.

Januari månads Konjunkturbarometer visade på en ökning av betalningsförelägganden och Syna AB förutsade då att konkurserna skulle öka kraftigt i mars, vilket nu visar sig stämma.

Synas konjunkturbarometer.

Den utveckling som vi redovisar är resultatet av tiotusentals beslut från tiotusentals olika fordringsägare över hela landet. Summan av alla dessa beslut visar på ett mycket tillförlitligt sätt en aspekt av det ekonomiska tillståndet i landet - nämligen företagens förmåga att betala sina skulder.

Det har hittills varit vanligare att mäta konjunkturförändringar i antalet konkurser än att mäta betalningsförelägganden. Förändringar i antalet betalningsförelägganden är emellertid intressantare av två skäl:

1. Genom det stora antalet observationer minskar betydelsen av enstaka fel och brister i handläggning och rapportering.

2. Betalningsförelägganden kommer före konkurs. Konkurstoppen under november månad 2008 föregicks av en topp i antalet betalningsförelägganden som inträffade i oktober. Vi tror alltså att vi - med ca. en månads varsel - kan förutsäga förändringar i konkursutvecklingen.

Info om SYNA AB

Syna AB är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har sedan 1947 tillhandahållit kreditupplysningar och annan information avsedd för affärsverksamhet. Vi tillhandahåller information till alla sorters företag samt statliga myndigheter och verk.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Konjunkturbarometern eller titta på siffror för respektive län.

Harald Stjerna

harald.stjerna@syna.se

Mobil: 0702-338297

Direkt: 040-258539

Växel: 040-258500