Ricoh Sverige AB

Svenska företag har stor potential att maximera sina IT-investeringar

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 10:03 CEST

Stockholm, 16 oktober 2012 – En nyligen genomförd studie från Ricoh visar att äldre back-office system hindrar 79 procent av europeiska företag från att fullt ut effektivisera sina affärskritiska dokumentprocesser. Trots att majoriteten av företagen är medvetna om att ny teknik bidrar till effektivitet, finns inte ett förhållningssätt som förenar ny teknik och de affärskritiska dokumentprocesserna.

Undersökningen, den andra delen av Ricoh Document Governance Index 2012, visar att medan europeiska företag säger att nya enheter som smartphones och surfplattor hjälper dem att hantera de affärskritiska dokumentprocesserna, så är de flesta oförmögna att maximera tekniken på grund av att deras back-office system inte stödjer den nya tekniken.

78 procent av företagsledarna i undersökningen medger att de investerar i ny teknik utan att vara insatt i de existerande systemens fulla potential och funktionalitet. Studien visar även en tydlig skillnad mellan investeringar i teknik för kontoret och back office-investeringar. Många fokuserar på investeringar i ny teknik för kontoret och misslyckas med att integrera den med de befintliga systemen, vilket leder till flaskhalsar, ineffektivitet och säkerhetsrisker.

- Företag måste agera nu och se över sina affärskritiska processer och teknik för att säkerställa att de understöder varandra och utnyttjas maximalt. Det krävs en förståelse för hur dokumentprocesserna fungerar och hur informationen rör sig inom företaget för att tekniken ska bidra till att göra informationsflödet smidigare. Det är avgörande för att verkligen förstå företagets utmaningar och för att maximera sina IT-system, säger Mia Hussner, CIO Ricoh Sverige.

Undersökningen visar även på en osäkerhet bland företagen i hur de på ett fördelaktigt sätt ska använda molnet. 70 procent av de europeiska företagen använder molnet för att få tillgång till sina dokumentprocesser på distans samtidigt som det bara är 50 procent som anser att det gör företagets hantering av dokumentprocesser enklare. Detta visar på bristande planering bland företagsledare som investerar i molnet utan att ha strukturer på plats som stödjer den önskade utvecklingen.

Rapporten har genomförts av Coleman Parkes på uppdrag av Ricoh och grundar sig på 1 075 intervjuer med beslutsfattare och högre tjänstemän runt om i Europa. Det är den andra delen i en serie av rapporter som analyserar hur de affärskritiska dokumentprocesserna länkas till företagens IT-miljöer.

Hämta undersökningen och läs mer här.

Om Ricoh Document Governance Index 2012
Ett nytt perspektiv: Ricoh Document Governance Index 2012 är en undersökning som Coleman Parkes Research har genomfört på uppdrag av Ricoh Europe PCL. Den ger en uppdaterad bild av hur affärskritiska dokumentprocesser hanteras i företag över hela Europa och bygger på Ricohs tidigare index - Ricoh Document Governance Index 2009 och Ricoh Process Efficiency Index 2011.

Undersökningen fokuserar på affärskritiska dokumentprocesser – organisationers kärnaktiviteter som upprepas ofta och regelbundet. De kan vara dokumentintensiva, men framförallt har de en direktverkan på företags samverkan med både kunder och anställda. De omfattar dokumentprocesser inom HR, ekonomi, upphandling samt leverantörs- och kundreskontra.

Undersökningen omfattar 1 075 intervjuer av beslutsfattare, högre tjänstemän och andra anställda inom stora (1 000+ anställda), medelstora (500-999 anställda) och små (mindre än 500 anställda) organisationer i Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark), Spanien, Schweiz, Storbritannien och Irland.

Organisationerna återfinns inom sektorerna utbildning, juridik, kommun/energi, hälso- och sjukvård, offentlig sektor, detaljhandel samt bank och finans. Kvalitativa intervjuer genomfördes även med europeiska beslutsfattare i syfte att få insyn i hur de hantererar sina affärskritiska dokumentprocesser.

För ytterligare information, kontakta:
Ricoh Europe PLC
Janice Gibson/Louise Yarrall 
Tel: +44 (0) 20 7465 1153
E-mail: press@ricoh-europe.com 
www.ricoh-europe.com

Ricoh Sverige AB
Mia Hussner
CIO 
Tel: 08-734 19 47
E-post: mia.hussner@ricoh.se 
www.ricoh.se

Eller

Ricoh Sverige AB
Magnus Christerson
Marketing Director
Tel: 08- 734 33 00
E-post: magnus.christerson@ricoh.se
www.ricoh.se

Följ oss på Facebook: www.ricoh-europe.com/ricoheurope 
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope  
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press 

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specialising in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered inTokyo, Ricoh Group, operates in more than 200 countries and regions. In the financial year ending March 2012, Ricoh Group had worldwide sales of 1,903 billion yen (approx. 23 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialised industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees.