Soliditet

Svenska företag mer kreditvärdiga

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 13:20 CET

Svenska bolags kreditvärdighet har förbättrats det senaste året. Andelen företag som bedöms som ”icke kreditvärdiga”, och därmed har svårare att få kredit hos sina leverantörer, har minskat i hela landet utom i Gävleborgs och Västmanlands län.

Kredit- och affärsinformationsföretaget Soliditet har i en ny rapport kartlagt svenska aktiebolags kreditvärdighet. I dagsläget har 25,4 procent kreditbetyg B eller C, vilket betyder att de är ”icke kreditvärdiga” och därmed har svårt att få leverantörskrediter. För ett år sedan var motsvarade siffra 26,3 procent.
”Det är glädjande att konjunkturuppgången resulterar i att kreditvärdigheten nu vänder uppåt. I början av året var bilden betydligt mörkare, då ökade andelen icke kreditvärdiga bolag snabbt. Under hösten har läget successivt förbättrats”, säger Soliditets VD Krister Jörlén.

Kreditvärdigheten har förbättrats över nästan hela landet. Störst är förbättringen i Gotlands, Norrbottens och Västerbottens län, medan Västmanlands och Gävleborgs län släpar efter och fortfarande uppvisar en ökad andel ”icke kreditvärdiga” bolag.
”De län där kreditvärdigheten nu stärkts mest uppvisade för bara ett år sedan de kraftigaste försämringarna. Jag tror att vi snart kommer att få se en positiv vändning även i Västmanlands och Gävleborgs län”, säger Krister Jörlén.

Återhämtningen går dock trögt för de bolag som har det lägsta kreditbetyget, C, vilket innebär att Soliditet helt avråder från att ge kredit. Andelen bolag med kreditbetyg C har på ett år minskat från 10,3 till 10,1 procent.
”Av de företag som fick C vid förra årsskiftet har 10 procent gått i konkurs. Det finns en grupp företag som tyvärr inte märker av konjunkturvändningen, och det är illavarslande att andelen inte minskar snabbare”, säger Krister Jörlén.

Hela rapporten finns att läsa på www.soliditet.se/pressrum

I bilaga finns diagram och tabeller med information uppdelat per län.

Kontaktperson:
Krister Jörlén, VD för AAA Soliditet AB
Tel: 070-183 2772
E-post: krister.jorlen@soliditet.se