Exportrådet

Svenska företag optimistiska till Iraks potential

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 14:35 CET

Svenska företag är optimistiska till Iraks framtida affärspotential, enligt en undersökning från Exportrådet. 59 % tror på en ökad försäljning inom de närmaste två åren, och inga av de tillfrågade tror på minskad försäljning eller investeringar.

Av de företag som ännu inte gjort entré på den irakiska marknaden vill 70 % göra detta inom de närmsta fem åren. Dessutom tror 64 % att säkerhetssituationen kommer att förbättras inom de närmsta tre åren.

En genomgående attityd är att förutsättningarna inte kommer att förändras direkt. Enbart 2 % tror att säkerhetssituationen kommer att förbättras så fort den nya regeringen tillträder, och bara 4 % tror att de kommer att rekrytera i Irak inom de närmsta sex månaderna.

Av de tillfrågade företagen gör idag 52 % affärer i Irak. Det vanligaste sättet är indirekt försäljning, via en distributör eller en agent.

Syftet med undersökningen var att få reda på svenska företags syn på nuvarande affärsaktiviteter i Irak och den framtida potentialen på marknaden. Ett annat syfte var även att se hur företagen upplever rekryteringsbehovet, hur de hanterar säkerheten och hur de ser på utvecklingen av säkerhetsläget i Irak.

Fakta om undersökningen

Undersökningen utfördes under oktober månad och skickades ut till 91 företag varav 61 företag har svarat. Svarsfrekvensen var alltså 67 procent. De utvalda svenska företagen för undersökningen gör affärer i Irak, har gjort det eller är intresserade av att göra det framöver. Företagen representerar ett flertal olika branscher och har en omsättning på mellan 2 miljoner till 206 miljarder SEK.
___________________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:

Roland Sossi, chef Exportrådet i Irak, roland.sossi@swedishtrade.se
Katinka Palmgren, kommunikationschef Exportrådet tel. 076 11 21 123

Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i mer än 60 länder med 500 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 600 miljoner kronor.

Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i mer än 60 länder med 500 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 600 miljoner kronor.