SIS, Swedish Standards Institute

Svenska företag riskerar sin topposition inom nanoteknik

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 11:04 CET

Få svenska företag uppfattar sig själva som nanoteknikföretag – trots att den internationella produktutvecklingen gör att allt fler produkter består av nanomaterial. Nu kommer nya internationella standarder inom nanoteknik, men svenska företag missar att bevaka sina intressen i arbetet och riskerar att halka efter i konkurrensen.

Svensk forskning är idag mycket framstående inom flera nanoteknologiska fält. Men när en ny, innovativ produkt väl har utvecklats måste den också försvaras i den internationellt hårda konkurrensen. Ett sätt att bevaka sina intressen och att påverka utvecklingen är att delta i det internationella standardiseringsarbetet.

– Nu har branschen för första gången enats om standarder för tillverkning och om hur man definierar och verifierar en nanoprodukt. Och fler standarder är på gång så svenska företag har mycket att vinna på att engagera sig i arbetet, säger Niklas Jungerth, projektledare på SIS.

De företag som deltar i det internationella standardiseringsarbetet kommer i hög grad att påverka utvecklingen inom nanoområdet. En anledning till att svenska företag inte är med i arbetet är att de inte tycker att de arbetar med nanoteknik.

– Det handlar om att vidga nanobegreppet. När jag ser på producerande företag idag har jag svårt att hitta någon bransch som inte jobbar med nanoteknik. Men så länge de inte uppfattar det så själva missar de också chansen att vara med och påverka utvecklingen, säger Lars Montelius, professor i nanoteknologi vid Lunds universitet.

SIS, Swedish Standards Institute samlar svenska intressenter som vill vara med och påverka det internationella standardiseringsarbetet.

För ytterligare information:
Niklas Jungerth, projektledare SIS, 08-555 521 58, 070-948 06 64, niklas.jungerth@sis.se
Lars Montelius, professor i nanoteknologi Lunds universitet, 070-522 41 47
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97 070-748 06 74, erika.messing@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2010 MSEK 224 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).