Awapatent

Svenska företag söker nu fler patent i USA än i Sverige

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2007 13:27 CEST

Svenska företag lämnade i fjol för första gången in fler amerikanska än svenska patentansökningar, 2680 jämfört med 2439 stycken. Det visar nya siffror från U.S. Patent and Trademark Office. Antalet ansökningar till Sverige har rasat sedan ett antal år, men har aldrig tidigare varit färre än de amerikanska. – Fler och fler svenska företag hoppar över PRV och vänder sig direkt till de amerikanska och europeiska patentverken, säger Fabian Edlund, patentkonsult hos Awapatent och expert på amerikansk och europeisk patenträtt. Det visar på internationaliseringen av våra teknikföretag och på att hemmamarknaden relativt sett blivit allt mindre viktig. Både Europa och USA gick under år 2006 om Sverige i antal svenska patentansökningar. De amerikanska ansökningarna minskade dramatiskt efter att IT-bubblan brast i början av 2000- talet, men nu har utvecklingen vänt. Fabian ser goda chanser till att försprånget kan komma att utökas. – Det som är prioritet ett är att skydda sin teknik på företagets viktigaste marknader, säger Fabian. Och för svenska teknikföretag är det inte längre självklart att den svenska marknaden är viktigare än andra europeiska marknader. Därför skulle jag bli förvånad om inte USA och Europa drar ifrån ytterligare i statistiken, tillsammans med asiatiska länder som Kina, Korea och Japan. Svenska patentansökningar hos olika patentverk 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sverige 4111 4130 3972 4142 4224 3926 3358 3025 2768 2522 2439 Europa 1138 1455 1742 1977 2305 2548 2565 2562 2429 2486 2550 USA 1481 1980 2359 2570 2825 2827 2410 2314 2270 2243 2680 Siffrorna har sammanställts och analyserats av Awapatent. Data kommer från Patent- och registreringsverket, European Patent Office och U.S. Patent and Trademark Office. För ytterligare information: Fabian Edlund, patentkonsult, Awapatent AB Telefon: 031-63 02 22, mobil: 0709-71 32 57 Boel Lagerwall, marknadschef, Awapatent AB Mobil: 0736-42 51 01 Bilder och övrig pressinformation gällande Awapatent finns i Bildbanken. Awapatent AB är ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt (patentfrågor, design, varumärkesskydd), marknadsrätt, IT-juridik och biorätt. Awapatent har cirka 300 anställda och omsatte 456 MSEK under 2006, vilket utgjorde nytt omsättningsrekord. Kunder är bland annat svenska och utländska industriföretag. Huvudkontoret ligger i Malmö.