Bisnode

Svenska företagare är för blåögda!

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2012 09:26 CEST

Företagare måste ha mer kontroll och inte vara så lättlurade. Det säger Dick Malmlund från Varningsinfo, som besökte BC Club i Göteborg i onsdags. Han påpekar att man inte ska låta sig luras att säga upp avtal man inte har och att man inte ska tacka ja till något per telefon om man inte vet helt säkert vem man talar med. Man ska inte heller betala fakturor på varor eller tjänster man inte beställt.

Man kan säga att Dick Malmlund har vigt sitt liv åt att jaga kriminella. Han har jobbat många år med säkerhet inom affärsbranschen, men han har också jobbat som kvarterspolis i fem år och det är uppskattningen från vanliga människor för det jobb han gör som driver honom.

-Jag tycker om att bekämpa brottslighet på vardagsnivå, säger han.

Varningsinfo, som startades av Dicks kollega Lars-Johan Jarnheimer, har gratis rådgivning kring blufföretag – vem som helst kan ta kontakt med dem och få råd om hur man ska göra när man fått en bluffaktura. Som enda aktör på marknaden erbjuder de också sina uppgifter till ett antal myndigheter, som t.ex. polisen, skatteverket och ekobrottsmyndigheten.

Idag har Varningsinfo 470 företag på sin lista över blufföretag, varav 50 st är utländska. Det kan tyckas lite, men om ett enda av dessa företag skickar ut 20 000 fakturor så är det stora summor det handlar om i slutändan. 2010 var Dick Malmlund huvudvittne mot det genom tiderna största blufföretaget i Sverige, som hade lyckats få in 102 miljoner kronor på bluffakturor!

-Det är 15-20 personer som ligger bakom 80 procent av företagen i den här branschen. Det innebär att om ett blufföretag lyckats lura ett företag så anfaller hela flocken. Och blufföretagarna representerar den grövsta kriminalitet vi har här i landet, bl.a. narkotikabrottslingar och mc-gäng.

Metoderna är många: erbjudanden utformade som fakturor, vilseledande telefonsamtal, hänvisningar till tidigare avtal eller kontakter eller att blufföretaget säger att man måste få en skriftlig uppsägning av avtal – men då accepterar du som företagare också att det ska finnas ett avtal! Man drar sig inte heller för att måla upp ett skräckscenario för vad som kan hända om företagaren inte accepterar avtalet.

2-4 procent av företagen i Sverige betalar en bluffaktura utan att ha haft någon tidigare kontakt med blufföretaget. 20-30 procent betalar efter en kontakt. På stora företag slinker en bluffaktura lättare igenom, men har man väl kommit på ett blufföretag så slutar man betala, man är inte lika rädd för  betalningsförelägganden som ett litet företag är. Hos små företag upptäcks bluffakturan oftare, men blir man utsatt för påtryckningar så är man mer benägen att betala.

Men man ska inte betala en bluffaktura, utan bestrida den till blufföretaget, inkassobolag och kronofogden. Viktigt är dock att inte lämna ut någon information till blufföretaget när man bestrider fakturan, skicka tillbaka den med en kommentar att man bestrider den, men ange inga skäl och skriv inte under! Och låt ärendet prövas i tingsrätten. Skulle du förlora så är den maximala kostnaden fakturans värde plus räntekostnader plus tingsrättens administrativa kostnader.

Dessa åtgärder gör Business Check

Business Check har ett etablerat samarbete med Varningsinfo som innebär att vi varje vardag får den aktuella listan över blufföretag in i våra kreditupplysningssystem. Vi rensar bort de ansökningar om  betalningsförelägganden och betalningsanmärkningar som de har riktade mot företag eller privatpersoner.

- Vi vill hjälpa företag och människor att göra bra affärer, detta innebär att säkra sin affär mot denna typ av kriminellt beteende, säger Business Checks vice VD Tariq Saiduddin. Som företagare vill man” skydda sin egen verksamhet, men det är ju också viktigt att inte stödja den här formen av verksamhet, att säkra sitt varumärke mot detta. Som nästa steg i utvecklingen hoppas jag att få in den här informationen under våra varningssignaler på företagsrapporterna och att man ska få bevakningsmail om man har ett företag på bevakning som dyker upp på Varningsinfos lista. En tanke är också att titta på styrelsemedlemmarna i företagen, har de något förflutet inom blufföretag eller sitter de kanske för tillfället i sådana också?

Detta går hand i hand med BCs värderingar som innebär att vi strävar efter nytänkande, kundfokus, engagemang och hållbarhet i allt vi gör. Om Business Check – det gröna kreditupplysningsföretaget Business Check hjälper företag och människor att göra bra affärer. Vi erbjuder kredit- och affärsinformation som via standardlösningar eller unika lösningar kan anpassas efter varje kunds unika behov. Våra tjänster är tillgängliga överallt där våra kunder verkar, t ex. via webb, mobilt eller integrerat i kundernas egna system. Business ingår i Bisnode koncernen. Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av digital affärsinformation med ett komplett utbud av onlinetjänster inom marknads-, kredit- och affärsinformation. Med hjälp av Bisnodes affärsinformationstjänster kan företag öka sin försäljning, minska sina risker och förbättra sina dagliga affärsbeslut.

 

För mer information kontakta:

Varningsinfo.se
Dick Malmlund
Tel: 08-599 06 900
Hemsida varningsinfo.se

Business Check
Tariq Saiduddin, vice VD
Tel: 031-722 71 50
E-post: tariq.saiduddin@businesscheck.se

Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av digital affärsinformation. Koncernen erbjuder kredit-, marknads- och affärsinformationslösningar som hjälper över 200 000 företag att minimera riskerna, maximera försäljningen och ta bättre affärsbeslut. Bisnode bildades 1989 och finns i 17 europeiska länder med drygt 3 000 anställda.