Länsförsäkringar

Svenska företagare är lyckliga men oroliga

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 08:52 CET

Företagare bär större oro än sina anställda. Män blir lyckligare än kvinnor av företagande och de flesta företagare är nöjda med företagsklimatet i sina län. Det säger 1 200 vd:ar i Länsförsäkringars rapport ”Temperaturmätare över företagarnas villkor”.

Frågorna i undersökningen rör lycka, hälsa, oro och företagarklimat i hemlänet, faktorer som ger en vink om företagarnas villkor och betingelser i Sverige. Undersökningen visar att företagarna i landet har det hyggligt, men att olika grupper av företagares bedömningar av läget skiljer sig åt i ett flertal frågor.

– När man skrapar på ytan ser man att företagarna kraftigt skiljer sig åt i synen på sina villkor. Män blir till exempel mer lyckliga av företagande än kvinnor, säger Mats Olausson, företagsmarknadschef i Länsförsäkringar.

Företagarna i de mindre företagen, med upp till tio anställda, anser att de är mindre lyckliga och har sämre hälsa än andra.
– Det kan bero på att företagarna i de här företagen har för stor arbetsbörda. De har kanske inte kunnat anställa folk för att få avlastning utan måste klara allt själva. Det skapar oro, säger Mats Olausson.

En skuggundersökning med 238 privatpersoner har genomförts som jämförelse med vd:arnas svar. De som inte är företagare anser att företagare har sämre hälsa och är mindre lyckliga än allmänheten. Däremot tror de inte att företagare oroar sig så mycket som de i själva verket gör.

Merparten av företagarna, 73 procent, anser det egna länet är ett bra län att driva sitt företag inom. Företagarna i region väst är mest nöjda med företagsklimatet i hemregionen, företagarna i nord är något mer negativa än de övriga regionerna.

Se hela undersökningen på www.lansforsakringar.se/info

Om undersökningen:
Totalt har 1 200 vd:ar eller ägare telefonintervjuats av Research International. Undersökningen är genomförd bland företag med 5-49 anställda. Resultatet är uppdelat på fyra regioner: norr, öst, väst och syd.

För ytterligare information kontakta:
Mats Olausson, Företagsmarknadschef, Länsförsäkringar
018-68 57 71, 070-63 907 71
mats.olausson@uppsala.lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se


Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.