Academic Search

Svenska företagsledare sätter mångfald på agendan

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 16:46 CET

I takt med att arbetsmarknaden blir alltmer global, växer också behovet av mångkulturell kompetens. Mångfaldssatsningen Diversity Challenge firar fem år med ett stort seminarium där några av Sveriges mest intressanta talare kommer att diskutera kring mångfaldens betydelse för framtidens globala arbetsmarknad och hur svenskt näringsliv kan jobba med mångfald för att utveckla sina affärer och sin konkurrenskraft.

Leif Östling, VD på Scania och en av talarna på Diversity Challenge 2010 säger:

- Tar vi fullt ut till vara på mångfalden i vårt samhälle kan det svenska näringslivet bli ännu starkare. I en globaliserad värld är det en värdefull tillgång att ha en befolkning med direkt erfarenhet från andra länder och kulturer. Det är en stor möjlighet för Sverige och för oss som företagare.

Scania är ett av partnerföretagen som använder Diversity Challenge för att skaffa sig mångkulturell kompetens. De senaste fem åren har bl.a. Ikea, Volvo, Vattenfall, Unilever, Länsförsäkringar, SAS och IBM varit partnerföretag i Diversity Challenge.

Diversity Challenge är mångfaldsprogrammet där universitetsstudenter med utländsk bakgrund och språkkunskaper möter svenska storföretag. Syftet med programmet är att öka mångfalden i arbetslivet genom att erbjuda studenterna nätverk och praktikplatser på företagen. Partnerföretagen får förutom strategiskt rekryterade studenter, även utbildning i hur mångfaldsarbetet kan stärka konkurrenskraften.

Bakgrunden till mångfaldsprogrammet är att akademiker med utländsk bakgrund som genomfört sin högskoleutbildning i Sverige inte får jobb som motsvarar deras kompetens i lika hög utsträckning som infödda akademiker. Förutom etnisk diskriminering är den vanligaste orsaken till detta just ett bristande professionellt nätverk.

För att ansöka till programmet skickar studenterna in sin CV, ansökningsbrev samt ett mångfaldsbidrag där de besvarar frågan ”Hur kan svenskt näringsliv utveckla sina affärer i dagens mångkulturella samhälle?”. Ett mångfaldspris på 10 000 kronor delas även ut till den kandidat som har bäst idéer kring hur man praktiskt kan arbeta med mångfald. Prisutdelningen sker i samband med det årliga mångfaldsseminariet.

Välkommen till Diversity Challenge 2010 den 2 februari på Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i Stockholm.

Diversity Challenge 2010 involverar följande partnerföretag:
IKEA, Nordea, Scania och Unilever.


För att anmäla sig till seminariet, kontakta:
Märta Nord, presskontakt
E-post: marta@lodestarcommunication.com
Mobil: 070-340 94 42

För mer information, kontakta:
Marika Treschow, VD, Academic Search och initiativtagare till Diversity Challenge
E-post: marika.treschow@academicsearch.se
Mobil: 070-735 50 40

Detta är Diversity Challenge
Academic Search startade Diversity Challenge hösten 2005 och med årets upplaga firar Diversity Challenge 5 år. Syftet med Diversity Challenge är att öka mångfalden inom svenskt näringsliv samt att erbjuda unga akademiker med mångkulturell kompetens möjlighet till praktikplats hos Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Detta är Academic Search
Academic Search International är ett av Sveriges mest erfarna konsultföretag inom strategisk rekrytering och taktisk bemanning i de högkvalificerade segmenten. Academic Search arbetar utifrån modellen Competence Life Cycle, ett helhetsperspektiv som ser till relationer både före och efter rekryteringen. Academic Search har cirka 30 anställda och finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer om Academic Search på www.academicsearch.se.