Svenska Handelskammaren i Tyskland

Svenska Företagspriset 2014 delas ut i Berlin

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 10:04 CEST

I kategorin storföretag belönas i år HUSQVARNA GROUP. Husqvarna Group, med huvudkontor i Stockholm, är bland annat världens största producent av motordrivna redskap för skogsbruk, landskapsvård och trädgårdsskötsel och med varumärket Gardena dessutom ledande i Europa på bevattningsteknik. Ulm i södra Tyskland är en av gruppens viktigaste kontor varifrån flera centrala enheter för den globala verksamheten styrs. Husqvarnagruppen har idag 14 200 anställda och finns representerad i 40 länder. Omsättningen 2013 uppgick till 3,27 miljarder euro. 2014 firar gruppen sitt 325-års-jubileum.

Årets pris i kategorin mellanstort företag går till BALCO, en helhetsleverantör för uppvärdering av fasader med hjälp av balkonger samt inglasning av balkonger och lövgångar. Företaget som för närvarande har över 40 patent erbjuder helhetliga projektlösningar och säkerställer jämn och hög kvalitet med hjälp av egen produktion i Växjö. I Tyskland har företaget 20 anställda och omsättningen 2013 uppgick till 11,87 miljoner euro. Ständigt ökande krav på boendet inom områden som energibesparing, livskvalitet och sanering lovar växande omsättning även framöver för företaget som arbetar från Berlin.

Som newcomer belönas i år VISUAL ART Germany. Visual Art AB’s affärsområde digital signage har i Sverige en marknadsandel på över 60 % och till kunderna hör bl.a. McDonald’s, IKEA och 7-Eleven. Filialdrivna företag har ett ständigt ökande behov av enkla och flexibla lösningar som underlättar att sprida marknadsföring och reklambudskap med kort varsel till olika filialer. Dessutom tilltar trenden att modernisera butikskoncept. Etableringen av det tyska dotterbolaget Visual Art Germany GmbH började 2011 i Hamburg. Till kundkretsen i Tyskland hör bl.a. McDonald’s Deutschland, McDonald’s Global och Valora Retail (k presse + buch).

 „Det är en stor glädje att se hur svenska företag berikar den tyska marknaden med sin kreativitet, kvalitet och hållbara lösningar – oavsett om det rör sig om storföretag, mellanstora företag eller start-ups!“ säger Thomas Ryberg, president för Svenska Handelskammaren i Tyskland. Svenska Företagspriset i Tyskland delas ut årligen sedan 2003. I fjol fick NCC Deutschland, Diaverum och Scandic Hotels Deutschland ta emot utmärkelsen.

Tyskland är en av Sveriges viktigaste handelspartner: 10 % av den totala svenska exporten går till Tyskland och cirka 18 % av all import till Sverige härstammar från Tyskland. De båda länders handel och näringslivsrelationer befinner sig på en hög och stabil nivå. Värdet av de exporterade varorna till Tyskland det första halvåret 2014 uppgick till 6,2 miljarder euro, medan varor till ett värde av 10,18 miljarder euro importerades till Sverige från Tyskland. Därutöver bidrar de ca 700 svenska dotterbolagen i Tyskland väsentligt till affärsrelationerna mellan de båda länderna. (Källa: SCB och GTAI)

Svenska Handelskammaren i Tyskland är ett nätverk av företag och privatpersoner som har ett starkt intresse av att vidareutveckla de tysk-svenska handelsrelationerna. Handelskammaren är idag en viktig partner för svenska företag som vill bli aktiva på den tyska marknaden. Målsättningen är att tillhandahålla en plattform och ett nätverk, samt att erbjuda hjälp och service vid frågor för de verksamma aktörerna inom tysk-svenskt näringsliv. Sedan 2003 delas Svenska Företagspriset i Tyskland (mellan 2003-2011 Svenska Exportpriset) ut årligen av Svenska Handelskammaren i Tyskland och Business Sweden i samarbete med Sveriges ambassad i Berlin.

Handelskammaren med sina 650 medlemmar och regiongrupper på sex platser i Tyskland kan dra nytta av kontinuerligt växande kunskap och kontakter inom olika branscher. Handelskammaren har sitt säte i Düsseldorf.