Friends of a Free Iran, Nordic branch / Sweden

Svenska FOFI skriver likalydande brev till alliansregeringens fyra partiledare angående kampen för demokrati i Iran.

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 12:24 CEST

Svenska FOFI, Friends of a Free Iran, skriver likalydande brev till alliansregeringens fyra partiledare. Vi publicerar här brevet till statsminister Fredrik Reinfeldt:

-----------------------------------------------------------

Partiordförande

Fredrik Reinfeldt

Statsrådsberedningen

103 33 Stockholm


Hej Fredrik,

Nu har du chansen - tag den!

Vi syftar självfallet på att Sverige och Du kommer att leda EU under det närmaste halvåret.

En av de stora världspolitiska frågorna, som regeringen tyvärr inte gick in påi sin allmänna programförklaring, rör kampen för demokrati i Iran.

Landet har aldrig haft en demokrati värd namnet, men det har varit mycket bättre än för närvarande. Trycket mot oliktänkande har ökat under den nuvarande regimen. Kvinnorna har blivit en i alla avseenden åsidosatt grupp. Så snart som en nystartad tidning har innehållit något som inte fallit de makthavande mullorna på läppen, så har den fått läggas ned. Inga kritiska synpunkter mot de politiskt styrande tillåts i etermedierna och man kontrollerar datatrafiken. Inför alla val krävs att kandidaterna ska arbeta inom ramen för det program som det s.k. Väktarrådet har ställt upp och kandidaterna ska i övrigt dessutom vara godkända av rådet. Vem har sagt att rådet har rätt? Vad är det för slags demokrati? Alla val har varit en ren fars eftersom man egentligen inte haft några reella alternativ att välja mellan.

Regimen skickar ut mördare att likvidera motståndsmän i utlandet. Man skyller våldsamheter på t.ex. den största demokratiska motståndsrörelsen i exil, PMOI, t o m när våldet är framprovocerat av regimen själv!, Man stödjer grupper i olika delar av Mellanöstern, i synnerhet de som agerar mot Israel och man fortsätter med sitt kärnkraft- och massförstörelsevapenprogram.

En ganska stor grupp inom EU-parlamentet och bland de olika medlemsstaternas parlament arbetar för demokrati i Iran och vill se ett program som ger kvinnorna samma rättigheter som männen. Dessa krafter är organiserade i FOFI,- Friends of a Free Iran. Också i Sverige finns en sådan FOFI-grupp.

Kan Du se Dina väljare i ögonen när frågan om Iran kommer upp påbordet? Mullah-regimen har kanske avrättat över 100 000 oliktänkande sedan den kom till 1979. Kan Du försvara det?

Självfallet inte. Däremot kan Du och de andra i regeringen leda in EU påen annan bana i markeringarna mot regimen i Teheran. Men kom dåinte dragandes med "kritisk dialog" och "tyst diplomati" igen! Denna typ av åtgärder har visat sig helt verkningslösa - regimen i Teheran skrattar bara åt dylika krumbukter.

Den demokratiska delen av världssamfundet har för sin trovärdighets skull knappast råd att handfallen och stillatigande åse hur den iranska regimen brutalt bemöter landets egen befolkning.

Kör nu därför igång ett respektabelt arbete till stöd för demokrati och mänskliga rättigheter i Iran! Vi önskar Dig all lycka till!

Med vänlig hälsning

För

FOFI Sweden

Lennart Fridén, ordförande

Gösta Grönroos, vice ordförande

e-post: fofinordic5@gmail.com