Sveriges Annonsörer

Svenska folket allt mer trötta på reklam

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 17:43 CEST

Resultatet från en nyligen genomförd undersökning visar på det tydliga glappet mellan den personligt upplevda bilden av reklam och förståelsen av kommunikationsindustrin som en av de viktigaste byggstenarna i en marknadsekonomi. Undersökningen presenteras och debatteras på ett seminarium i Almedalen tisdagen den 3 juli.

Undersökningen har gjorts av Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer. Kartläggningen är unik på det sättet att en liknande undersökning gjordes 2005 och det nya resultatet och uppföljningen visar att på sju år har svenskarna blivit betydligt mer reklamtrötta.

När allmänheten får svara på frågan om de tycker om reklam svarar de flesta nej. Påminns de däremot om fördelarna med reklam som att reklamen exempelvis skapar tillväxt, bygger starka varumärken internationellt eller ger billigare mediekonsumtion så blir bilden en annan.

Ett underkännande för alla som arbetar med marknadskommunikation?

- Nja, vi har knappast blivit sämre på att producera reklam i det här landet. Det bekräftar inte minst alla internationella utmärkelser som har förärats den svenska kommunikationsbranschen under samma tid. Däremot har det blivit betydligt svårare att skapa reklam i ett allt mer fragmentiserat medielandskap. Samma budgetar som tidigare ska nu täcka in flera mediekanaler där kampanjtiderna blir allt kortare. Bra reklam är idag en mycket svårare ekvation än tidigare, säger Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer.

Undersökningens resultat i sin helhet bifogas denna pressinformation och presenteras även på seminariet ”Bra för samhället men inte för mig” – svenskarnas kluvna känslor inför reklam som Sveriges Annonsörer håller tisdagen den 3 juli klockan 13.30-14.30 på Specksrum 3 i Almedalen, Visby.

Några keyfindings från undersökningen:

 • 18 procent av svenskarna har idag en positiv inställning till reklam. År 2005 var motsvarande siffra 44 procent.
 • Allmänhetens inställning till olika reklamkanaler (flera svarsalternativ har tillåtits)
  Populärast: De reklamkanaler som flest angav att de tycker om:
  1. Sponsring 50 %
  2. Morgontidning 41 %
  3. Bio 37 %
  3. Tidskrift 37 %
 • Minst populära: De reklamkanaler som flest angav att de inte tycker om:
  1. Reklam i mobilen 84 %
  2. Tv-reklam 81 %
  3. Radioreklam 72 %
 • Attityder till reklam
  Påståenden som flest instämde helt eller delvis i:
  1. Reklam ger företag chans att hitta kunder 57 %
  2. Reklam är en viktig del i etableringen av stora varumärken 49 %
  3. Jobb skulle försvinna om reklam inte fanns 48 %
  4. Reklam skapar positiv konkurrens 35 %

Sist bland påståenden kom ”Reklam är underhållande” som bara 9 procent instämde i.

 • Reklamtyperna som flest anser sig ha mest nytta av
  1. Information om ny lag 84 %
  2. Reklam från lokal livsmedelsbutik 63 %
  3. Jobbannons 52 %

För mer information, kontakta:
Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer:
E-post: anders@annons.se, telefon 0708-18 75 99.
Elisabeth Thörnsten, kommunikationschef Sveriges Annonsörer:
E-post: elisabeth@annons.se, telefon: 0708-34 66 30.


Sveriges Annonsörers medlemmar står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation och marknadschefens bästa vän hjälper vi annonsörerna att arbeta effektivare med reklam, media och deras varumärke. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är världens största annonsörorganisation med över 500 medlemsföretag. Läs gärna mer på www.annons.s