Föreningen afghanistansolidaritet

SVENSKA FOLKET HAR RÄTT ATT VETA – det krävs en oberoende granskning av Sveriges krig i Afghanistan!

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2013 13:40 CEST

Sverige har deltagit i kriget i Afghanistan i snart 12 år. Det är ett krig som från början
omgärdats med hemlighetsmakeri och vilseledande beskrivningar av motiv och vad
svensk militär gör i Afghanistan. Alla rapporter om strider och alla
beskrivningar av situationen i Afghanistan har hemligstämplats. Kriget har på
ett vilseledande sätt beskrivits av regeringen som en FN-insats då det i själva
verket varit USAs krig med NATO som ledare för de utländska styrkorna. Besluten
som föregick insatsen av den första svenska truppen i Afghanistan 2002 är inte
redovisade för svenska folket.

I Riksrevisionens granskningsrapport 2011 av Sveriges deltagande i kriget i
Afghanistan konstateras att regeringen inte informerat vare sig riksdagen eller
svenska folket om att det är NATO som styr och sätter målen för kriget. Vidare
kritiseras regeringen för att ha mörkat om de verkliga kostnaderna för kriget.
Enligt rapporten rör det sig om flera miljarder som inte redovisats. Sannolikt
uppgår de totala kostnaderna för Sveriges deltagande i kriget till mer än det
dubbla som regeringen uppger. Nyligen rapporterades i media att en nybyggd
svensk bas i Afghanistan som aldrig tagits i bruk nu skall rivas. Kostnaden
beräknas till 250 miljoner.  

Mycket lite av vad de svenska trupperna gör i Afghanistan har redovisats för svenska
folket. I några radiointervjuer, ett par granskande TV-inslag samt i boken ”Ett
krig här och nu” av Wilhelm Agrell framträder dock en helt annan bild än den
som ges av ansvariga politiker. Den svenska ISAF-styrkan deltar i de av USA
ledda operationerna och är en stridande part i Afghanistan. Hur många afghaner,
stridande såväl som civila, som dödats av svenska ISAF-styrkor har aldrig
redovisats.

Regeringen har anfört en rad skilda motiv för Sveriges deltagande i kriget: skapa
demokrati, bekämpa terrorism, skolgång till afghanska barn, kvinnors
rättigheter mm. Men strateger från försvarshögskolan har i media förklarat att det
verkliga skälet är att regeringen vill kvalificera Sverige för kommande
militära insatser tillsammans med USA/NATO.

Kriget i Afghanistan är den största svenska militära insatsen sedan Napoleonkrigen.
Svenska folket har rätt att få reda på hur Sverige gick med i detta krig. Vilka
var motiven? Vad gör svenska soldater i Afghanistan?  Vad är de verkliga kostnaderna för kriget?

För det krävs en oberoende kommitté som kan granska alla beslut och får tillgång till
alla dokument som behövs för att besvara dessa frågor. En oberoende kommitté
måste bestå av både forskare och medborgare som har allmänhetens förtroende.
Kravet på en sådan granskning kommer från flera håll och nu i april beslöt
socialdemokratiska partikongressen att verka för att en vitbok tas fram om
Sveriges deltagande i hela kriget.

Det är dags att göra upp med 12 års hemlighetsmakeri kring Afghanistankriget!    


Antaget vid Föreningen Afghanistansolidaritets årsmöte 20 april 2013