Grafiska Företagen

Svenska folket har sagt sitt, tryckt är på riktigt! - Power of Print lanserar trendrapporten POP10 på Grafiska Torget

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 08:30 CEST

När Power of Print lanserar sin trendrapport, POP10 på Grafiska Torget i samband med Bok & Bibliotek den 23 september, kan de konstatera att svenska folket fortfarande gillar det tryckta mediet – man vet att det tryckta består och är ”på riktigt”.

Undersökningen som POP10 baseras på visar att stödet för böcker, magasin och tidningar i tryckt form är starkt. Svenskarna vill inte att de ska gå över i digital form.  En av tre personer anser att trovärdigheten generellt sett är större i tryck jämfört med internet och yngre svenskar anser i större utsträckning än äldre att tillförlitligheten är större i det tryckta formatet.

 - I en värld som blir allt mer fragmentariserad och med ett ständigt ökande informationsbrus söker konsumenterna lösningar som förenklar och information som går att lita på , förklarar Maria Wikström, informationschef på Grafiska Företagens Förbund och projektledare för Power of Print.

Trendrapporten lanseras den 23 september på Grafiska Torget i samband med Bok & Bibliotek. Välkommen på releasemingel klockan 18 eller hämta ditt exemplar i monter G02:22.

Power of Prints trendrapport baseras på en undersökning gjord under mars 2010 av analysföretaget United Minds. I undersökningen deltog drygt 1000 svenskar i åldrarna 18-80 år. Urvalet är representativt för Sveriges totala befolkning utifrån kön, ålder och geografisk tillhörighet.  

Läs mer på powerofprint.se, där kan du även beställa POP10. Du hittar oss också på Facebook och twitter.com/powerofprintGFF

_____________________________________________________________________
Grafiska Företagens Förbund är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska
industrin, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Grafiska
Företagens Förbund ingår i Svenskt Näringsliv. Förbundets uppgift är att ge
arbetsgivarservice och att utveckla och marknadsföra branschen.
www.grafiska.se