Svenskt Näringsliv

Svenska folkets nej till euron skärper utmaningen

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2003 08:56 CEST

För Sveriges framtid hade införandet av euron varit betydelsefullt. Då svenska folket sagt nej ökar kraven ytterligare på att snabbt vidta andra åtgärder för att öka tillväxten för att garantera framtidens välstånd och välfärd, säger Svenskt Näringslivs VD Göran Tunhammar i en kommentar.

- En kväll som denna går tankarna naturligtvis i första hand till tragedin med mordet på Anna Lindh. För alla oss som står på ja-sidan innebär slutet på folkomröstningen dubbla förluster. Men svenska folkets beslut skärper den utmaning vi har framför oss, säger Svenskt Näringslivs VD Göran Tunhammar. Valrörelsen visade att det finns en bred öppenhet för att bygga nya allianser och gemensamt stå upp för välstånd, öppenhet och omsorg om framtiden. När nu valrörelsens debatter och motsättningar läggs bakom oss måste vi ta lärdom av detta.

- Införandet av euron hade varit ett viktigt steg på vägen mot att åter föra Sverige till toppen av välståndsligan. Då svenska folket valt att inte ta detta steg måste vi gemensamt ta oss vidare med ännu större beslutsamhet. De allianser och det förtroende som under senare år byggts upp mellan breda lager av näringsliv, politiker och fackliga organisationer har lagt grunden för det, säger Sören Gyll, styrelseordförande i Svenskt Näringsliv.

- Det finns en rad åtgärder som nu är ännu mer angelägna om Sverige skall lyckas bryta de senaste trettio årens nedgång. För att det utanförskap som folkomröstningsresultatet innebär inte skall drabba Sverige och svenska företag ännu hårdare krävs en bred uppslutning kring åtskilliga tillväxtfrämjande åtgärder. Och nu går det inte att vänta, avslutar Sören Gyll.

För mer information, kontakta:
Fredrik Karlsson, presschef Svenskt Näringsliv,
tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12