Sida

Svenska folkrörelser får 970 miljoner för biståndsinsatser

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 13:18 CET

Svenska organisationer och folkrörelser är hörnstenar i svenskt utvecklingssamarbete. De spelar en viktig roll när det gäller att bygga upp starka civila samhällen i utvecklingsländerna. Sida är idag färdiga med fördelningen av nästa års stöd till de svenska organisationer. Bidragen till utvecklingsprojekt i Syd blir 915 miljoner och till Öst 55 miljoner kronor. Utöver det har 110 miljoner fördelats till organisationerna för att öka kunskap, intresse och debatt om utvecklingssamarbete i Sverige.

– Stödet till folkrörelser har aldrig varit så stort som det blir under 2004. Det hänger dels ihop med den generella ökningen av biståndsanslaget, dels med den viktiga roll organisationerna genom sina samarbetspartner i utvecklingsländerna spelar för att bidra till att minska fattigdomen i världen, säger Svante Sandberg, enhetschef på Sidas avdelning för samverkan med enskilda organisationer.

Bidrag till utvecklingsprojekt går till 13 svenska organisationer som har ramavtal med Sida. Bidragsmottagarna är: Forum Syd (148,7 mkr), Svenska Missionsrådet (115,7 mkr), Rädda Barnen (112 mkr), Pingstmissionen (90 mkr), LO-TCO Biståndsnämnd (80 mkr), Svenska Kyrkan (73,8 mkr), Diakonia (72,6 mkr), Kooperationen Utan Gränser (70,5 mkr), Olof Palmes Internationella Centrum (44 mkr), SHIA (31,7 mkr), Afrikagrupperna (30 mkr), Utbildning för Biståndsverksamhet i Latinamerika (17,2 mkr), Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (7,1 mkr) och Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (2,1 mkr). Utanför ramavtalet får Svenska Naturskyddsföreningen 20 mkr delegerade till sig via Sidas avdelning för naturresurser och miljö.

De svenska organisationerna samarbetar också med parter i Öst- och Centraleuropa. Där uppgår Sidabidragen till 55 miljoner. De största mottagarna är Olof Palmes Internationella Centrum (17 mkr), Forum Syd (11,5 mkr), LO-TCOs Biståndsnämnd (10 mkr) och Kooperation Utan Gränser (6 mkr).

För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55