Stockholms konstnärliga högskola

​Svenska forskare inbjudna som experter till filmfestivalen i Berlin

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 12:47 CET

Svenska forskare på filmfestivalen i Berlin

I ett samarbete mellan Stockholms konstnärliga högskola och KTH har två forskare utvecklat ett digitalt verktyg för animerade bildmanus, s.k. previsualiseringar, som reducerar kostnaderna för denna del av filmproduktionen till en bråkdel. Verktyget är så lovande att de två forskarna Mirko Lempert och Simon Alexanderson blivit inbjudna som experter till filmfestivalen i Berlin denna vecka för att presentera sitt arbete för den internationella filmbranschen.

- Det känns fantastiskt att Berlinale Talents bjuder ner oss, för att introducera vårt verktyg i en heldags workshop för 25 filmfotografer från hela världen. Det visar bara på vilka möjligheter det kan finnas när konst och teknologi ingår i ett samarbete, säger Mirko Lempert, lektor på institutionen för film och media, Stockholms konstnärliga högskola.

Då Hollywood producerar storfilm används ofta animerade förlagor till den verkliga filmen. Detta för att hela filmteamet ska kunna samlas kring den konstnärliga visionen på ett tidigt stadium. För filmprojekt med mindre budget (de flesta svenska filmer) har tidigare inte den möjligheten funnits. Men tack vare ett forskningsprojekt - utfört av forskare på Stockholms konstnärliga högskola och KTH – kan även småskaliga filmsatsningar få samma kreativa försprång i produktionen.

Forskningen har resulterat i ett digitalt verktyg som - med hjälp av motion capture- och dataspelsteknik i form av spelmotorn Unity – kan användas för att utföra så kallade previsualiseringar.

Hur fungerar verktyget Interactive Previs?

- En 3D-miljö byggs upp, till exempel ett rum inklusive skådespelare. Denna miljö projiceras på ett bord och man kan flytta runt objekt som symboliserar skådespelare och kameror för att testa allt från ut- och in-zoomningar till kameraåkningar och panoreringar. Verktyget visar väldigt tydligt hur olika filmscener kan te sig och direkt skapas ett diskussionsunderlag där exempel regissörer, filmfotografer och scenografer kan diskutera så väl visioner som problem, säger Simon Alexandersson, forskarstuderande på avdelningen för tal, musik och hörsel vid KTH.

Hur skiljer sig detta innovativa verktyg från traditionella produktionsprocesser?

- Att använda previsualisering i en tidig fas betyder att vi inhämtar kompetens i början av produktionsprocessen som annars hade kommit mycket senare i produktionen, som till exempel visuella effekter. Denna form av kommunikation är också något vi adresserar under våra utbildningar, berättar Mirko Lempert.

Siktar ni mot Hollywood med Interactive Previs?

- Ja, varför inte! Även när jag jobbade på Disney Research i somras pratade man om att få snabbare feedback under previsualiseringsfasen. Det centrala är att direkt kunna testa nya visuella idéer. Det är den biten som är mest intressant, kanske inte den ekonomiska biten, säger Simon Alexanderson.

Mirko Lempert och Simon Alexanderson har redan låtit sitt verktyg jobba då de previsualiserat ”Siv sover vilse”. Filmen har världspremiär på filmfestivalen i Berlin då den är öppningsfilm i barn och ungdomssektionen ”Generation Kplus”. Filmfestivalen äger rum mellan 11 och 21 februari.


Här kan du se hur verktyget fungerar: http://www.stdhplay.se/previsualization

För mer information:
Mirko Lempert, 076 940 06 03, mirko.lempert@uniarts.se
Simon Alexanderson, 070  024 09 60, simonal@kth.se

Den 1 januari 2014 etablerades Stockholms konstnärliga högskola. DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola har gått samman för att skapa en ledande internationell forsknings- och utbildningsmiljö. Miljön ska utvecklas i nära dialog med det omgivande konst- och kulturlivet, vara en dynamisk och pådrivande kraft för konstnärlig kunskapsbildning och verka för konstens betydelse för samhällsutveckling.