Svenska Freds

Svenska Freds kritiserar "fri rörlighet" för vapen inom EU

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 15:08 CET

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen riktar skarp kritik mot en föreslagen EU-anpassning av svenska regler för vapenexport. Det är fel att öppna upp krigsmaterielmarknaden inom EU skriver Svenska Freds i ett remissvar och kräver att regeringen återkommer med en grundlig utredning som tar ett helhetsperspektiv på svensk vapenexportpolitik.

– Det är ett demokratiskt underskott att regeringen bakvägen smyger in nya EU-regler som urholkar en restriktiv vapenexportpolitik. De nya förslagen har inte föregåtts av en öppen och grundlig svensk debatt. Det är allvarligt, säger Anna Ek, ordförande i Svenska Freds.

I betänkandet Ds 2010:29 om genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel inom EU, m.m. föreslås att Lagen om krigsmateriel anpassas så att hänsyn tas till det direktiv som EU antagit och som öppnar upp marknaden för handel av krigsmateriel mellan EU-länder.

– Regeringen har spelat ett fult rävspel när det gäller vapenexportreglerna. Eftersom det finns en kraftig opinion mot den rådande politiken har regeringen inte vågat ta en debatt i Sverige om förändrade regler. Istället lutar man sig tillbaka och låter EU driva utvecklingen i mer exporttillvänd riktning, säger Anna Ek,

I betänkandet föreslås också att företagen ska tvingas redovisa vilka exportrestriktioner som gäller vid vapenaffärer samt att termen krigsmateriel ska fortsätta att användas eftersom övergången till begreppet försvarsmateriel skulle kunna tolkas "som ett försök till avdramatisering".

– Vi välkomnar att det ställs ökade krav på företagens redovisning. Det är också bra att utredningen avfärdar användandet av begreppet "försvarsmateriel", säger Anna Ek.


Mer information:
Anna Ek, ordförande, 0709-540 413
Rolf Lindahl, politisk sekreterare, 08-55 80 31 83

Läs mer:
Svenska Freds remissvar
http://www.svenskafreds.se/remissvar-om-inf-randet-av-nya-eu-regler-f-r-vapenexport

Betänkandet Ds 2010:29
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/150745