Svenska FSC

Svenska FSC® lanserar ny webbutbildning – nu kan du lära dig mer om FSC

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 11:23 CEST

Som en del i att fira FSC-fredag lanserar Svenska FSC en ny webbutbildning för att öka kunskapen om FSC och hur reglerna genomförs i praktiken. Registrera dig senast den 28 september och få en personlig licens, som gäller i två månader, gratis.  

Utbildningen består av två olika delar, Certifiering av skog – FSC i praktiken som riktar sig till mindre markägare och Så fungerar FSC som riktar sig till allmänheten. Förhoppningen är att nå ut till privata markägare, entreprenörer, återförsäljare och andra intresserade för att öka kunskapen om FSC.

Det ska bli lättare att göra rätt.

I Sverige står de mindre markägarna för den största ökningen av FSC-certifierad skogsareal. Utvecklingen är positiv, men det behövs en ökad kunskap om FSC-certifieringens skogliga och praktiska innehåll. Därför erbjuder Svenska FSC ett lättillgängliga verktyg för att lära mer om FSC och hur man följer reglerna. Efter avklarad utbildning tillhandahålls ett diplom för respektive utbildningsdel.

Vi ser mycket positivt på utvecklingen att den FSC-certifierade skogsarealen ökar och att fler märkta produkter når den svenska marknaden. Med den nya webbutbildningen vi vill ge markägare, entreprenörer och andra intresserade som vill lära sig mer om FSC den möjligheten. Förhoppningen är att både öka både kunskapen om FSC och andelen certifierad skog. Det är bra för både skog och människor, säger Lina Bergström verksamhetschef vid Svenska FSC.  

Licensen kostar 300 kr och gäller i två månader. Men registrerar du dig senast söndagen den 28 september får du en licens som räcker i två månader, gratis. Medlemmar i Svenska FSC får utöver möjligheten att skaffa en gratis licens per organisation också rabatterat pris efter den 28 september.

Skaffa licensen redan idag – webbutbildning

Om FSC-fredag

FSC-fredag är ett globalt firande av världens skogar och syftar till att belysa vikten av ansvarsfullt skogsbruk. Varje år engagerar sig skolor, företag, privatpersoner, skogsägare och andra organisationer runt om i världen för att sprida information om FSC och ansvarsfullt skogsbruk. FSC-fredag går av stapeln sista fredagen i september varje år.Kort om FSC

FSC, Forest Stewardship Council®, erbjuder certifiering av skogsbruk och skogsprodukter i Sverige och världen. Systemet är frivilligt, globalt och marknadsdrivet. En viktig målsättning är att motverka den avskogning som pågår i vissa delar av världen. Över 180 miljoner hektar skogsmark i mer än 80 länder är idag FSC-certifierad. I Sverige är drygt 50 procent av skogsarealen FSC-certifierad.

Du hittar mer information om Svenska FSC på www.fsc-sverige.org