Svenska FSC

Svenska FSC:s verksamhetschef går vidare till ny tjänst

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2017 10:26 CET

Efter tolv år hos Svenska FSC går Lina Bergström vidare som VD för Återvinningsindustrierna.

Bergström som är verksamhetschef vid Svenska FSC har utveckla föreningen och byggt upp kansliet i Uppsala som idag har flera anställda. Hon har under sin tid hos Svenska FSC varit delaktig i flertalet nationella och internationella arbetsgrupper och processer för att utveckla ett ansvarsfullt brukande av världens skogar.

- FSC har vuxit sig stark i Sverige, både på marknaden och i skogen. Idag är hälften av den produktiva skogen FSC-certifierad i Sverige och spelar en stor roll för den positiva utvecklingen av biologisk mångfald. FSC har även lett utfasningen kemiska bekämpningsmedel i skogen, och jag känner mig stolt över att fått leda en organisation som åstadkommit allt detta, säger Lina Bergström.

Återvinningsindustrierna (ÅI) är en branschorganisation som företräder de privata återvinnings-företagen som har en nyckelroll i en cirkulär ekonomi och som valt att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet med målet att skapa en återvinning som är långsiktig hållbar. Läs mer på www.recycling.se

Svenska FSC:s styrelse kommer leda rekryteringsprocessen för att hitta en ny verksamhetschef.

Forest Stewardship Council, FSC, är en oberoende, internationell, medlemsorganisation som arbetar med certifiering av skogsbruk och skogsprodukter. Systemet är globalt, marknadsdrivet och tredjepartskontrollerat.
Reglerna slår vakt om skogens uthålliga produktionsförmåga, rika växt-och djurliv och sociala värden. Intressenter från företag, miljöorganisationer och sociala organisationer utvecklar tillsammans reglerna, med lika röststyrka.
Svenska FSC förvaltar FSC:s märke på den svenska marknaden.