Arbetslivsinstitutet

Svenska glesbygden har större problem än den norska

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 08:42 CET

Problemet med utflyttning och svag ekonomisk utveckling verkar vara större i svenska glesbygdregioner än motsvarande regioner på norska sidan. Regionalpolitiken har, särskilt efter Sveriges inträde i EU, utvecklats i en annan riktning i Sverige än i Norge, visar forskaren Ann-Mari Sätre Åhlander på Arbetslivsinstitutet i en ny rapport.

Är grannländerna Sverige och Norge på väg att utvecklas åt olika håll? Den frågan ställer Ann-Mari Sätre Åhlander i rapporten Är välfärdsstaterna Sverige och Norge på väg åt olika håll? Om den nationella politikens roll i glesbygdens utvecklingsprocesser. Sätre Åhlander konstaterar att svenska glesbygdregioner verkar ha större problem med utflyttning och svag ekonomisk utveckling än motsvarande regioner på norska sidan.

Jämförelsen med Norge, som i flera avseenden liknar Sverige, gör att sambanden mellan förändringar i utveckling och i den nationella politiken i Sverige framstår som mer tydliga.

- En slutsats är att regionalpolitiken, särskilt efter Sveriges inträde i EU, utvecklats i en annan riktning i Sverige än i Norge. I Sveriges betonas samverkan på lokal nivå, medan Norge fortsätter med sin mer direkta statliga styrning, säger Ann-Mari Sätre Åhlander.

En annan skillnad är att jämställdhetspolitiken i Norge använts mer aktivt för att uppnå en levande landsbygd. En kraftigare ökning av lokalt baserade organisationer i svenska glesbygdsregioner ger intrycket av att det i Sverige, åtminstone i glesbygden, är vanligare att människor skapar försörjning och service själva. Nykooperation och ideellt arbete förknippas i Sverige ofta med inflytande över närmiljön, vilket inte sällan handlar om en frigörelse från statliga strukturer. Myndigheter i Norge verkar delta mer aktivt i lokal utveckling än myndigheter på svenska sidan.

- Givet att glesbygden drabbas hårdare av offentlig sektors neddragning riskerar samverkanspolitiken att ge ökande skillnader i glesbygdsutveckling inom Sverige. Men denna utveckling där företagande utgör en arbetsmarknadsstrategi passar inte befintliga arbetsrättsliga trygghets- och försäkringssystem, säger Ann-Mari Sätre Åhlander och fortsätter:

- Den största utmaningen Sverige står inför är kanske att anpassa det institutionella systemet till den förändrade nationella politiken. I Norge, däremot, framstår den goda ekonomin som garant för att välfärdsstaten och den ideologi denna symboliserar står ohotad.Pressekreterare Judit Hadnagy
08-619 6721, 070-533 2171
judit.hadnagy@arbetslivsinstitutet.se


Kontaktpersoner
Forskare
Ann-Mari Sätre Åhlander
Tel: 063-55 13 28
Mobil: 070-215 03 88
E-post: ann-mari.satre@arbetslivsinstitutet.se

Relaterade länkar
Läs hela rapporten (pdf) www.arbetslivsinstitutet.se