FMV

Svenska hjälpflygningar till Haiti

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 13:31 CET

På svenskt initiativ har flygtransportsamarbetet SAC genomfört tre flygningar till Haiti med utrustning för hjälparbetet. Samarbetet mellan de tolv länderna har gett Sverige ny förmåga att snabbt och effektivt skicka hjälp till nödställda.

När det stora C-17-planet häromveckan lyfte från Örebro flygplats med tung baslägerutrustning för 200 personer från FN var det premiär för flygningarna av SAC till stöd för humanitära hjälpinsatser.

 Strategic Airlift Capability (SAC) är ett samarbete för flygtransporter där tolv nationer ingår: Bulgarien, Estland, Finland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovenien, Sverige, Ungern samt USA. Samarbetet förfogar över tre C-17-plan och Sverige är näst största land med 550 flygtimmar per år. Endast USA förfogar över fler flygtimmar.

I stället för att Sverige ensamt köper in och driver tungt transportflyg delas nu kostnaderna mellan länderna. FMV var involverat i skapandet av det här kostnadseffektiva sättet att anskaffa transportflygkapacitet och representerar Sverige i styrelsen för det bolag som driver verksamheten.  

SAC-samarbetet ger Sverige nya möjligheter att bidra till internationell krishantering. C-17 kan transportera tunga laster långa sträckor och kan landa på korta och enkla banor. C-17 kan användas för såväl militära som civila transporter.

Sedan 2009 ingår 25 svenska medarbetare i det gemensamma internationella förbandet som heter Heavy Airlift Wing, HAW, och har sin bas i Pápa i Ungern, varifrån tre transportflygplan av typen C-17 opereras. Ställföreträdande chef för förbandet är den svenske översten Fredrik Hedén.

De flygningar som nu beställts av Försvarsmakten på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är de första flygningarna av SAC till stöd för humanitära hjälpinsatser. Totalt handlar det om fem flyg med förnödenheter och personal till Haiti varav tre med utrustning och materiel som görs med C-17.

Den första flygningen med C-17 till Haiti kom till på svenskt initiativ och görs med de timmar som Sverige förfogar över. Lasten innehöll teknisk utrustning i form av IT- och kommunikationsutrustning. Ytterligare två flygningar har skett med bland annat baslägerutrustning och personal från bland annat MSB, Läkare utan gränser och Röda korset.