Jajja Media Group

Svenska Internet 3,96 år gammalt - Men drygt var tionde sajt använder ännu gammal teknik

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2011 12:40 CEST

Den genomsnittliga svenska .se-domänen registrerades för 3,96 år sedan och är alltså nästan fyra år gammal idag. Sveriges internethuvudstad är Köpenhamn. Här hostas en knapp fjärdedel, 24 procent, av .se-domänerna. Drygt var tionde domän använder ännu den gamla tekniken frames, vilket inte främjar synlighet i sökmotorerna. Det visar en ny genomgång av .se-domäner från sökoptimeringsföretaget Jajja.

Varje dag registreras i genomsnitt 329 nya .se-domäner. Intressant nog har utvecklingen varit nästan linjär sedan 2003. Den äldsta svenska internetsidan är www.enea.se som registrerades redan 1986.

– Trots att det vi kallar internet inte är nytt är den genomsnittliga .se-domänen inte alls så gammal visar vår genomgång. Svenska företag satsar på sin digitala förnyelse i allt högre tempo, det märker vi också på att antalet företag som vill jobba med sin optimering ökar, säger Jajjas vd Tommy Ståhl.

Medianvärdet för en .se-domän än 10 indexerade sidor. Medelvärdet är däremot betydligt högre och ligger på 588 indexerade sidor.

– Att medianen och medelvärdet för indexerade sidor ligger så långt ifrån varandra beror på att vissa tidningar, bloggnätverk och communitys drar upp medelvärdet rejält. Aftonbladet, till exempel har nära 4 miljoner indexerade sidor, medan Familjeliv.se har 3,5 miljoner indexerade sidor, säger Tommy Ståhl.

Av de drygt 378 000 svenska domäner som kör en webbserver använder hela nio procent så kallade frames. Frames är en äldre teknik och är inte bra för att optimera sin sida i sökmotorer.

Härifrån hostas .se-domänerna:

      1. Köpenhamn           24 procent      1. Västerås                17 procent      1. Solna, Stockholm    8 procent

Om Jajja Communications

Jajja Communications, som grundades år 2000, är det största sökoptimeringsföretaget i Sverige och omsatte 59 miljoner kronor 2010. Jajja Communications har 60 anställda i Sverige.

Jajja fokuserar på att göra kunderna synliga i det organiska resultatet på sökmotorerna. Jajja arbetar tillsammans med ett stort antal partners såsom Eniro, webbyråer, mediebyråer, Internetkonsulter och webbhotell för att skapa trygga relationer till sina kunder.

För mer information
Tommy Ståhl | Vd Jajja Communications | 0701-66 62 10 | tommy.stahl@jajja.com