Svenska institutet

Svenska karikatyrer på väg till Syrien

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 08:15 CET

Kan karikatyrer bidra till nya sätt att se på miljöfrågan i Mellanöstern? Detta är förhoppningen när Svenska institutet (SI) nu inviger sin utställning Facing the Climate i Damaskus. 

Sverige har en unik ställning inom miljö- och hållbarhetsfrågor. För att belysa detta och bidra till den internationella debatten om klimatfrågan turnerar SI karikatyrutställningen Facing the Climate. Nu har turen nått Syrien. Den 24 november invigs utställningen, vars syfte är att stimulera samtal om hållbar utveckling. Utställningen innehåller bidrag från fem svenska och nio syriska tecknare.

Syrien har drabbats hårt av klimatförändringen och Syriens nytillsatta miljöministerium speglar den ökade vikt som läggs vid miljöfrågor i landet. Mot bakgrund av detta var responsen på ett samarbete kring frågan därför positiv när den svenska ambassaden i Damaskus vände sig till det syriska ministeriet. 

Ett stort antal aktiviteter ordnas i anknytning till utställningen. Bland dessa en tävling för syriska tecknare och en workshop som leds av den svenska tecknaren Riber Hansson. Marilyn Mehlmann från GAP, Global Action Plan deltar med två föreläsningar om hållbar utveckling.

”Miljöfrågor och framförallt frågan om klimatförändring får allt mer uppmärksamhet i Syrien, precis som i andra länder. I Syrien har man redan drabbats hårt av negativa konsekvenser av just klimatförändring. Landet har i flera år utstått allvarlig torka. I ett land som Syrien, som redan sedan tidigare har mycket begränsad tillgång till vatten, har detta fått förödande konsekvenser. Flera hundra tusen syrier har sett sig tvingade att flytta från de nordöstra delarna av landet och lever nu ett liv som internflyktingar, främst kring de större städerna Damaskus och Aleppo. Många menar att just klimatförändringar är orsaken till den återkommande torkan”, säger Penélope André-Eklund, förste ambassadsekreterare på Sveriges Ambassad i Damaskus.

 

För frågor kring utställningen vänligen kontakta:

Birgitta Tennander, projektledare, 073-684 20 14, birgitta.tennander@si.se

eller

Jenny Hagblom, press- och informationsansvarig, 0736-84 20 22, jenny.hagblom@si.se

SI på twitter: 
SI på Flickr: 

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som ökar omvärldens intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska och utländska samarbetsparter samt med svenska ambassader och konsulat.