SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB

"Svenska kött- och charkbranschen skall bli ledande” Unikt samarbetsprojekt utvecklar hälsosammare charkprodukter

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 14:04 CEST

SIK Forum har tillsammans med KCF (Kött och Charkföretagen) tagit fram förutsättningarna för ett unikt svenskt projekt som skall höja kvaliteten ytterligare på svenska charkprodukter. I projektet ”Hälsosamma charkprodukter” skall svenska charkföretag nu gemensamt arbeta för att ta fram fler fettsnåla charkprodukter med lägre salthalt.

Den 20 oktober träffas de cirka 30 företagen som hittills anmält sig på ett introduktionsmöte hos SIK Forum. Därefter börjar det arton månader långa projektet.

– Nyligen gav regeringen Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram nya råd för att förbättra kvaliteten på den svenska skolmaten. I Europa har debatten precis startat, nu senast i England där man dömde ut skolmaten. I Sverige har vi har under en lång tid arbetat för att få de svenska charkprodukterna att bli så hälsosamma som möjligt. Nu tar vi ett nytt väsentligt steg, säger Svein Berg, gruppchef SIK Forum. Målsättningen med projektet är att svensk charkindustri skall bli ledande på att ta fram och utveckla fler fettsnåla charkprodukter med lägre salthalt med hög kvalitet.

Det industrigemensamma projektet sträcker sig över arton månader där de deltagande företagen kommer att arbeta tillsammans för att utveckla och ta fram så många och bra produkter som möjligt. Gemensamt i gruppen beslutar man om olika tester, ingredienser och teknologier som analyseras och provas i SIK Forums försöksfabriker i Göteborg.
– Det är glädjande att intresset för projektet är så stort och jag ser det som ett mycket viktigt steg för svensk charkindustri och dess framtid, säger Åke Rutegård, VD KCF.

Projektet ”Hälsosamma charkprodukter” finansieras av de deltagande företagen plus att det finns möjlighet att söka bidrag.
– Det känns som ett självklart projekt att få offentliga finansiärer till. Vi har alla ingredienser till att bli ett riktigt lyckat projekt. Det handlar om att svensk charkindustri skall bli konkurrenskraftig i framtiden, både på den nationella och internationella marknaden, säger Svein Berg.

Svein Berg, gruppchef SIK Forum – tfn 031-335 56 00 alt 073 9803 777 www.sik.se
Åke Rutegård, VD på KCF – tfn 08-762 65 25 www.kcf.se

SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, är ett industriforskningsinstitut. Institutet är från den 1 januari 2005 ett dotterbolag till SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. SIKs syfte är att stärka livsmedels- och bioteknikföretagens konkurrenskraft. SIK omsätter ca 100 miljoner kronor per år. En tredjedel av intäkterna är offentliga medel via VINNOVA, NI, EU, IRECO, stiftelser och forskningsråd, två tredjedelar är uppdragsintäkter samt medlemsbidrag från industrin via SIKs Intressentförening. Intressentföreningen består av ca 150 företag – med ca 600 produktionsenheter – i Sverige och i utlandet.