Sveriges Kommuner och Landsting

Svenska kommuner bildar partnerskap i Turkiet

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 18:34 CET

Svenska kommuner ska bilda nätverk med turkiska kommuner för att stödja och fördjupa den lokala demokratin i Turkiet. Sveriges Kommuner och Landsting och Turkiska kommunförbundet har tagit fram ett fyrårigt samarbetsprojekt som bygger på partnerskap.

Samarbetsprojektet inleddes med en tre dagar lång konferens i Antalya den 5-7 februari. Där diskuterades bland annat kommuners och regioners viktiga roll i Turkiets förberedelser för ett EU-medlemskap.

– Det finns en centralistisk tradition i Turkiet som landet nu vill komma bort ifrån i och med närmandet till EU. Och jag tror inte att det är en slump att Turkiet sökt samarbete med just svenska kommuner för att fördjupa självstyrelsen, säger Håkan Sörman, VD för Sveriges Kommuner och Landsting.

Samarbetsprojektet bygger på ett samarbete mellan dels Turkiska kommunförbundet och Sala Ida och dels svenska och turkiska kommuner.
Sala Ida är Sveriges Kommuner och Landstings helägda bolag för internationellt samarbete och bistånd.
Den svenska regeringen har hela tiden varit starkt engagerad i Turkiets steg mot ett EU-medlemskap och det statliga biståndsorganet Sida finansierar satsningen. Från svensk sida koordineras den dock av Sala Ida.
Björn Jonzon, Håkan Sörman och Cemal Ayman

Björn Jonzon, VD för Sala Ida, Håkan
Sörman och Cemal Ayman, general-
sekreterare för Turkiska kommunförbundet.

Partnerskap med profil
Fem olika partnerskap bildas. Varje partnerskap består av en svensk kommun och tre till fem turkiska. Inriktningen är att samarbeta över hela det kommunala fältet, men varje partnerskap får sin egen profilfråga; till exempel lokal utveckling och tillväxt, socialt skyddsnät, stadsplanering eller kommunal samverkan.
Från Sverige deltar Stockholm, Malmö, Umeå, Karlstad och Kalmar.

– Mitt eget intryck från konferensen är att turkarna är mycket angelägna om att samarbeta med oss. Men utvecklingen går snabbt i Turkiet och vi kommer att lära oss en hel del av våra turkiska kolleger under de fyra åren, säger Håkan Sörman.

Ett sjätte partnerskap bildas även av Sveriges Kommuner och Landsting och Turkiska kommunförbundet.

För mer information: Rolf A Karlson, Sala Ida, tfn 070-776 20 44, och Bengt Westman, Sveriges Kommuner och Landsting, tfn 08-452 78 26 och Anna Lindström, Sveriges Kommuner och Landsting, tfn 08-452 79 20.

Pressjour: 08-452 71 01