Sida

Svenska kommuner får ja till 25 internationella samarbeten

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 10:54 CET

Yogakarta i Indonesien får stöd av landstinget i Västerbotten för att utveckla varningssystem för denguefeber. Herrljunga ska arbeta med Ukraina och Litauen för att minska barndödlighet och reducera barnfattigdom.

25 nya projekt inom det Kommunala Partnerskapsprogrammet får
stöd för internationellt samarbete på lokal nivå. Projekten är en del av svenskt bistånd, finansieras av Sida och hanteras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.

 Andra teman i de beviljade projekten handlar om renhållning, stadsplanering och sociala frågor. Flest samarbeten är med Tanzania, Indonesien och Ukraina, följt av Kina, Vietnam och Sydafrika.

– Det är oerhört viktigt att det internationella utvecklingssamarbetet sker på många nivåer och på olika håll i Sverige. Genom partnerskap byggs relationer som ofta blir långvariga, hållbara och ger ömsesidigt utbyte, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida.

18 svenska parter får stöd för att stärka lokal demokrati i tolv av Sveriges samarbetsländer. Zambia är ett nytt samarbetsland för partnerskap. Landet är inne i en viktig decentraliseringsprocess och här är två samarbeten beviljade. Ytterst handlar alla projekt om utveckling av lokal demokrati för att minska fattigdom.

– Kommuner, landsting och regioner har all anledning att ha en internationell utblick. Det lokala samhället får en allt mer avgörande betydelse för en hållbar utveckling, säger Maria
Åberg, generalsekreterare på ICLD.

De flesta årliga bidragen ligger på 300 000 till 500 000 kronor och projekten kan pågå mellan ett och tre år. Utvecklingen går mot treåriga samarbeten och många fortsätter i nya projekt och kan på så sätt
samarbeta ännu längre. Långsiktighet och hållbarhet är viktiga aspekter i ömsesidiga samarbeten som handlar utveckling av kapacitet hos båda parter.

Följande har beviljats stöd för ett eller flera projekt: Ale, Arvidsjaur, Borlänge, Falun, Herrljunga, Kalmar, Linköping, Piteå, Robertsfors, Säffle, Västerås, Växjö, Älvsbyn. Samt Landstingen i Västernorrland, Västerbotten och Kronoberg samt region Gotland och regionförbundet Södra Småland. Här kan du läsa mer om de olika projekten – www.icld.se

Kommunala partnerskapsprogram vänder sig till svenska kommuner, landsting och regioner som vill utvecklas och dela med sig av kunskap och erfarenheter för att stödja den lokala demokratin Sidas samarbetsländer. I dagsläget deltar över 70 svenska kommuner i mer än 120 samarbeten.

För mer information om Sidas kommunsamarbeten kontakta Sidas
presstjänst på 08-698 55 55 eller press@sida.se, för frågor om partnerskapen
kontakta ICLD på 0498-29 91 00 eller på
info@icld.se