Sida

Svenska kommuner får klartecken för 46 internationella samarbeten

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 11:46 CET

Gaborones invånare ska få bättre avfallshantering och starta återvinning med hjälp av Västerås. När Yogyakartaborna ska få mer tillgång till hälsoservice står Västerbottens e-hälso projekt modell. Buffalo City och Gävle jobbar gemensamt för effektivare energianvändning i sina städer.

Miljö- och klimatarbete är i fokus när 46 projekt inom det kommunala partnerskapsprogrammet nu får stöd för internationellt samarbete på lokal nivå. Projekten är en del av svenskt bistånd, finansieras av Sida och hanteras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.

- Att ha ett starkt lokalt självstyre är oerhört viktigt för såväl medborgares inflytande som rätt till service. Det är positivt att så många kommuner prioriterar arbetet för en hållbar utveckling och sätter miljöarbetet i centrum för att möta de lokala utmaningar som globala klimatomställningar kräver, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida.

En rad svenska kommuner får stöd för att stärka lokal demokrati i 13 av Sidas samarbetsländer. Flest projektansökningar berör kunskapsutbyten i Sydafrika, Tanzania, Indonesien och Botswana. Även samarbeten i Kina och Uganda lockade flera ansökningar. Många av de planerade eller pågående projekten handlar om miljö/klimat och utveckling av lokal demokrati och delaktighet.

- Vi ser att projekten i det kommunala partnerskapsprogrammet blir bättre för varje ansökningsomgång. Både våra svenska kommuner och partnerländerna ser verkligen ser till den ömsesidiga nyttan och utgår från gemensamma utmaningar. Vi ser att projekten strävar efter resultat som leder till en utveckling av den lokala demokratin, säger Maria Åberg, generalsekreterare på ICLD.

 De flesta årliga bidragen för samarbetena ligger mellan 300 000 och 500 000 kronor.

Följande städer/kommuner har beviljats ett eller flera projekt: Arvidsjaur, Borås, Borlänge, Eslöv, Falun, Forshaga, Gävle, Göteborg, Haparanda, Huddinge, Kalmar, Kinda, Kiruna, Nacka, Oskarshamn, Timrå, Vänersborg, Västerås och Älvsbyn.

Följande regioner/landsting har beviljats ett eller flera projekt: Dalarna, Västra Götaland och Västerbotten.

Här hittar du mer detaljer om kommunernas projekt: www.icld.se

Kommunala partnerskapsprogram vänder sig till svenska kommuner och landsting som vill dela med sig av kunskap och erfarenheter för att stödja den lokala demokratin i något av Sidas samarbetsländer. Målet är att stödja lokal demokrati i samarbetsländer genom att bygga på erfarenhet och expertis inom svenska kommuner och landsting, samt på aktuell forskning.

För mer information, kontakta antingen Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller press @ sida.se, eller ICLD på 0498-29 91 80 alternativt info @ icld.se


För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller press @ sida.se