ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Svenska koncerner – flest kvinnor i Norden

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2003 09:00 CEST

ITPS har för första gången undersökt fördelningen av män och kvinnor i svenskägda koncerner med verksamhet i utlandet. Högst andel kvinnor bland de anställda, hade koncernerna i sina nordiska dotterbolag (mellan 31 och 35 procent) och lägst andel i Frankrike (21 procent). Detta framgår av ny statistik från ITPS.

Svenskägda koncerner med verksamhet i utlandet hade år 2001 drygt en och en halv miljon anställda, 987 500 i utlandet och 554 700 i Sverige. Jämfört med föregående år var det 77 500 fler i utlandet och 45 200 färre i Sverige. Antalet koncerner minskade samtidigt från 913 till 854 stycken.

Antalet industrikoncerner minskade med 39 och antalet anställda i Sverige med 50 000. Samtidigt ökade antalet anställda i utlandet med 17 500. Även tjänstekoncernerna minskade i antal. År 2001 fanns det 491 tjänstekoncerner med verksamhet i utlandet jämfört med 513 år 2000. Trots detta ökade antalet anställda i svenskägda tjänstekoncerner med 28 000 i utlandet och 2 700 i Sverige.

Bland de länder där svenskägda koncerner hade flest anställda 2001, var det i Norge, Frankrike, Storbritannien och Tyskland som antalet hade ökat mest. Små nedgångar kunde noteras i Finland, Italien och Polen.

Det land där flest koncerner hade verksamhet var Norge. Hela 42 procent eller 355 koncerner hade dotterbolag i Norge. Flest anställda fanns däremot i USA där nästan en fjärdedel eller 227 400 av koncernernas samtliga anställda stod att finna. I det näst största etableringslandet Tyskland hade de svenskägda koncernerna 91 500 anställda.

Hämta rapporten S2003:006, Svenskägda koncerner med verksamhet i utlandet 2001 på ITPS hemsida www.itps.se.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Johansson 063-16 66 03 magnus.johansson@itps.se
Anne-Christine Strandell 08-456 67 28 anne christine.strandell@itps.se
Anders Wiberg 063-16 66 15 anders.wiberg@itps.se