C2Solutions AB

Svenska kraftnät tecknar ramavtal med konsultbolaget C2Solutions AB

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2015 08:05 CET

C2Solutions ABhar vunnit ramavtalsupphandling som avser konsulter inom beredskap och säkerhet för Svenska kraftnät

Avtalet omfattar följande delar:

- Rakel implementering

- Informationssäkerhet

- IT- och SCADA-säkerhet

- Säkerhetsskydd

- Säkerhetssamordnare

- Projektledare

Avtalstiden är 2 år med möjlighet till en förlängning på 1+1 år.

”Det är mycket roligt att vi nu kan stötta Svenska kraftnät på bred front med specialiststöd. C2Solutions har levererat specialister inom säkerhetsområdet i fjorton (14) år och ger marknaden både spetskompetens och kontinuitet. ” - Joakim Lörne, Marknadschef C2Solutions AB

Kortfattat om Svenska kraftnät:

Svenska kraftnät är myndighet för den svenska elberedskapen och arbetar för att stärka landets elförsörjning för att klara olika kritiska situationer. Myndigheten samordnar även landets dammsäkerhet.

C2Solutions AB ett IT-konsultföretag som är specialister på Säker IT och har under tio års tid jobbat mot kunder som försvarsmakten, RPS, Ericsson m.fl. Konsulterna har tillsammans flera hundra manår erfarenhet av:
-Systemintegration av oberoende system- och lösningsmiljöer med mycket höga krav på kvalité och säkerhet. Teknikområdena är Kommunikationstjänster, Klienter, Katalogtjänster och Systemplattformar.

-Informationssäkerhet inom både metodik/administrations och teknik.

-Verksamhetsutveckling med inriktning mot ledning, styrning och analys.

Nyckelord i vår verksamhet är kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet där kundens behov och verksamhet står i fokus.