IG Sverige

Svenska kunder får bättre priser och större likviditet – Tillgång till flera handelsplatser ger ökad likviditet och bättre kurser

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 08:00 CET

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2009-12-14

IG Markets kunder får genom en ny tjänst tillgång till större likviditet och bättre priser när de handlar aktie-CFDs. Genom den nya lösningen, som IG Markets är ensamma om att erbjuda, får kunderna samtidig tillgång till flera handelsplatser – både börser och så kallade MTF:er (Multilateral Trading Facility), och kan därmed erbjudas bättre pris och större valfrihet.

MTF:er är en enklare form av handelsplatser för värdepappershandel som vuxit de senaste åren genom aktörer som Chi-X, Turquoise och svenska Burgundy. MTF:er har fått genomslag bland annat tack vare MiFID-lagstiftningen och står i dag för omkring 40 procent av aktiehandeln inom FTSE100.

– Genom den nya lösningen kommer vårt system att hitta det bästa priset bland flera olika börser och handelsplatser. Vi är ensam CFD-aktör om att erbjuda handel på både vanliga börser och MTF:er och våra svenska kunder får nu en oöverträffad tillgång till enskilda svenska och utländska aktier, säger Richard Tejme, VD IG Markets Sverige.

Den tekniska lösningen heter Smart Order Routing och innebär ett system som bestämmer till vilken börs eller handelsplats kundens order ska skickas till för att få bästa pris och genomförande. Genom IG Markets får kunderna nu direkt tillgång (”Direct Market Acess”) till MTF:erna Chi-X och Turquoise samt de traditionella börserna.

– Traditionellt har investerare i CFDs inte tillgång till börsernas orderböcker eller de nya alternativa handelsplatserna. Därför har de inte kunna dra nytta av den förbättrade likviditet och de smalare aktiekursspreadar som de nya MTF:erna bidragit med. Vår nya tekniska lösning, som vi är ensamma om, ger direkt tillgång till både börser och MTF:er och visar att detta är möjligt även inom CFD-handel, säger Richard Tejme.

IG Markets investerare kan sköta sin CFD-handel via webben, telefon eller sin mobil. IG Markets kunder har också tillgång det omfattande utbildningsprogrammet TradeSense.

För ytterligare information, kontakta:

Richard Tejme, VD IG Markets Sverige, telefon: 08-505 15 000, e-post: richard.tejme@igmarkets.se

IG Markets är specialiserade på finansiella derivatinstrument, huvudsakligen handel med CFDs på aktier, index, råvaror och valutor. IG Markets har fler än 100 000 kunder i 116 länder. Kunderna omfattar aktiemäklare, fondförvaltare och privata investerare, som tillsammans gör fler än 1 miljon transaktioner per månad varav 90 procent online. IG Markets är en del av det i London börsnoterade IG Group som räkenskapsåret 2008/2009 hade en omsättning på cirka 3 mdkr och en vinst före skatt på över 1,5 mdkr. IG Markets Limited står under tillsyn av Financial Services Authority (den brittiska finansinspektionen). FSA-registreringsnummer 195355. IG Markets Limited England - filial Sverige - är registrerat av Finansinspektionen. Besök oss på http://www.igmarkets.se/