FemCom

Svenska kvinnor är mer stressade än norska och danska - ny undersökning visar skillnader som påverkar köpbeteende mellan både män och kvinnor i de tre länderna

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2014 08:51 CEST

Igår presenterades resultaten i Sverige från en ny undersökning genomförd av AIM Create på uppdrag av LoweFriends. Resultaten visar med all tydlighet att det är kvinnor som oftast tar köpbesluten i konsumentsammanhang. Den belyser också faktorer och skillnader som påverkar köpbeteenden mellan kvinnor och män i Sverige, Danmark och Norge.

Respondenterna i de tre länderna har fått svara på olika frågor om deras vardag, som tex vad de lägger sin tid på, vem som tar beslut gällande inköpen i hushållet, vad de oroar sig över och om de anser att dagens reklam attraherar dem. I resultaten kan vi bland annat se att kvinnor har inflytande över eller tar de flesta köpbeslut, även på områden som traditionellt räknas som manliga. Undersökningen visar också att 51% av alla svenska kvinnor är stressade vilket är mer än både norska (46%) och danska (38%) kvinnor, och att kvinnor generellt också är mer stressade än männen. Den stressade situationen, som är värst för unga kvinnor och kvinnor med familj, påverkar deras köpbeteende.

Men mellan länderna finns annars mest likheter. Vad man lägger sin tid på, hur man uppfattar reklam och hur kvinnor önskar att företag och organisationer borde utforma sin kommunikation till dem.

-  Studien visar också att nästan 50% av kvinnorna tycker att dagens kommunikation målar upp orealistiska ideal. Det är en viktig insikt, säger Maria Damm, VD LoweFriends.

-  För att kunna skapa effektiv kommunikation måste vi förstå kvinnornas vardag, hur de tänker och agerar i sin vardag. Att svenska kvinnor är så stressade gör att vi måste vara ännu mer lyhörda till hur vi formulerar oss och agerar för att nå fram. Vi och företagen måste hjälpa henne i sin köpprocess, säger Bodil Czarnecki, &Friends communication, svensk systerbyrå till danska LoweFriends.

För mer information, vänligen kontakta:
Bodil Czarnecki, VD/Strategisk projektledare &Friends Communication
Tel: 0729-746 070
Mail: bodil@andfriendscommunication.se

Fakta:
Undersökningen
genomfördes i Danmark, Sverige och Norge av AIM Create (www.aimcreate.dk) under juni månad 2014 på uppdrag av LoweFriends. Den består av svar från 4826 respondenter bestående av både kvinnor och män. Resultaten presenterades i Sverige för första gången på &Friends Communications och Marknadschefernas möte i Malmö den 4 september 2014.

&Friends Communication är Sveriges första kommunikationsbyrå med fokus på kvinnliga målgrupper utan att exkludera män. Företaget är delägt av LoweFriends. www.andfriendscommunication.se

LoweFriends är ett kommunikationshus med strategiskt fokus på den kvinnliga konsumenten. www.lowefriends.dk


&Friends Communication i Göteborg AB  är Sveriges första kommunikationsbyrå med fokus på kvinnliga målgrupper. Vi arbetar fullt integrerat med lösningar i alla medier, på alla plattformar, både on- och offline. Tack vare vårt nära samarbete med vår systerbyrå i Danmark, LoweFriends, kan vi även erbjuda ett nordiskt perspektiv och flera års erfarenhet att arbeta med kunder på lokala, nationella och internationella marknader.

Välkommen att kontakta oss och läsa mer om oss här: www.andfriendscommunication.se