Svenska kyrkan

Svenska kyrkan arrangerar forskardagar

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 11:44 CEST

Ewa Röllgårdh, pressekreterare, tfn: 018-16 96 77, 0705-46 96 77, e-post: ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se Pressjour utanför kontorstid: 018-16 94 75 Svenska kyrkans hemsida: www.svenskakyrkan.se

Nästa vecka, den 17-18 oktober, samlas 200 deltagare till Svenska kyrkans forskningsdagar i Uppsala. Temat är kyrkorelevant forskning, då ett 80-tal forskare från universitet och högskolor i Sverige samt Svenska kyrkans egna forskare presenterar sina bidrag i seminarieform.

Båda dagarna inleds med en huvudföreläsning och fortsätter med seminariepass, där deltagarna kan välja mellan 23 olika ämnesrubriker med tre-fyra 20-minutersseminarier i varje. Mer information om seminarierna och forskarna finns på http://www.svenskakyrkan.se/forskning/konferenser.htm. Huvudföreläsningarna ges i Universitetshuset i Uppsala, och seminariepassen äger rum i Kyrkokansliet, Sysslomansgatan 4.

Journalister är välkomna och kan – i mån av plats – röra sig fritt mellan alla seminarier utan specifik anmälan. Meddela dock närvaro vid konferensen till pressekreterare Ewa Röllgårdh, tfn 0705-46 96 77 eller e-post: ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se – senast fredag 14 oktober kl 15.

David Kerr från Edinburgh, tf professor i missionsvetenskap vid Lunds universitet, inleder som huvudföreläsare på måndagen med att tala om ”Muslim and Christian Approaches to Academic and Religious Scholarship”.

Kathryn Tanner, professor vid Chicago University, är tisdagens inledare och huvudföreläsare. Tanner är mest känd för sin bok Theories of Culture, om hur kristen teologi är beroende av kulturella förändringar i samhället, och ska tala om ”A New Agenda for Theology”.

Forskardagarna arrangeras av Svenska kyrkans forskningsenhet vid Kyrkokansliet i Uppsala, och vänder sig till intresserade inom Svenska kyrkan på alla nivåer.

– Vi vill uppmärksamma forskning som bidrar till kyrkans självförståelse och tolkning av sitt uppdrag. Det här är första gången, och vi hoppas kunna arrangera forskardagarna vartannat år framöver, säger Anne-Louise Eriksson, chef för forskningsenheten.