Svenska kyrkan - Internationellt arbete

Svenska kyrkan certifierad som ansvarsfull biståndsaktör

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 10:53 CET

Brasilien. Josefa (längst till höger) och Cristina (med pennan i handen) deltar på ett kvinnomöte som handlar om hur de kan föra fram krav till regeringen på förbättringar i byn. FOTO: Magnus Aronson/IKON

Svenska kyrkans internationella arbete har, som första svenska organisation, blivit HAP-certifierad. Det betyder att Svenska kyrkan lever upp till hårda krav på ansvarsfullt katastrofarbete och utvecklingssamarbete.

-  HAP-certifieringen av Svenska kyrkans internationella verksamhet är oerhört glädjande och ett gott betyg för vårt ansvarsfulla katastrof- och utvecklingssamarbete som man kan lita på, säger Erik Lysén, internationell chef.

Svenska kyrkan är den första svenska organisation som blivit godkänd enligt HAP:s kriterier.

-  Att Svenska kyrkan blivit HAP-certifierad innebär att vi lever upp till krav som bland annat handlar om att vi gör vad vi lovar - gentemot våra partner och de utsatta människor som tar del av projekten som Svenska kyrkan stöder, berättar Erik Lysén.

Certifieringen innebär också att Svenska kyrkans internationella arbete följer HAP:s riktlinjer för personalens kompetens, transparens och öppenhet och viljan att ständigt lära och förbättra arbetet.

En annan viktig del av HAP-certifieringen handlar om att inbjuda till delaktighet och att möjliggöra för människor att framföra klagomål på verksamheten.

Vad är HAP?

HAP, Humanitarian Accountability Partnership, skapades 2003 på initiativ av humanitära organisationer som en separat organisation för kvalitetssäkring och ansvarsfrågor. Målet var att ta fram en gemensam standard för humanitärt arbete (katastrofarbete) och utvecklingssamarbete. Hittills är 16 internationella organisationer certifierade enligt HAP. Svenska kyrkans internationella arbete är den första i Sverige som mottar certifieringen. Läs mer på HAP Internationals webbplats.


Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.