Svenska kyrkan

Svenska kyrkan - en medresenär utomlands

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2003 12:14 CET

På Alla helgons dag, lördag den 1 november, avslutas höstens insamlingsperiod för Svenska kyrkan i utlandet, som pågått sedan 5 oktober. Rikskollekten på Alla helgons dag går av tradition till det viktiga diakonala arbetet i de svenska utlandsförsamlingarna.

- När skvallerpressen trumpetar att "Rivieran dansar och ler" är det långt ifrån alla som bjuds in i dansen. I södra Frankrike och Monaco möter vi ständigt dem som "blev över" eller helt enkelt fått nog. Nog av lögn och sken, nog av förströelse pudrad över en kollektiv leda, berättar Benny Helgesson, svensk präst i området.

Benny Helgesson citerar psalmen 269 i Psalmboken: "Nyckfull är lyckan till väsen och tycke. Sorgen ta säte i konungens barm; ofta ett bröst under kosteligt smycke gömmer sin oro och hemliga harm. Alla har sitt, hårt eller blitt. Himlen allena är sorgerna kvitt."

- Vårt diakonala arbete bland studenter och au pairer, barnfamiljer och pensionärer både besjälas av och bekräftar psalmens ord, påpekar Helgesson. Utsidan bär blåjeans eller minkpäls medan insidan går naken, långt hemifrån.

Mötet med Svenska kyrkan utomlands blir inte sällan början på en ny och annorlunda resa: till besinning, till sig själv, hem... Det är en resa som kostar, och där erbjuder sig Svenska kyrkan att vara en medresenär i utlandet. Som hemma, fast borta.

Svenska kyrkan i utlandet finns på ett 40-tal platser i världen, och tar årligen emot omkring 850 000 besök. Omsorgen om människan och en öppen verksamhet har varit kännetecken för utlandskyrkorna från allra första början, och det diakonala arbetet är en viktig del av personalens uppgifter. Förra året gjordes till exempel 4 508 fartygsbesök, 3 046 sjukbesök, 3631 hembesök och 511 fängelsebesök.

Gåvopostgiro 90 03 16-1