Svenska kyrkan

Svenska kyrkan får en ny biskop

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2016 08:25 CEST

Söndagen den 28 augusti vigs Sören Dalevi, lektor i religionsvetenskap, till biskop i Karlstads stift. Vigningen äger rum kl. 11.00 i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar.

Sören Dalevi valdes till biskop i april och efterträder Esbjörn Hagberg som går i pension. 
– Som biskop är det tre områden som jag kommer att prioritera. Det handlar om arbetet med barn och unga, den pedagogiska utmaning som Svenska kyrkan står inför, där allt fler kan allt mindre om kristen tro, samt den teologiska utmaningen – att finna en avskalad, floskelfri och fräsch teologi som fungerar i vår tid, säger Sören Dalevi som blir Karlstads stifts 16:e biskop.

Sören är född 1969 och prästvigdes 1996 för Karlstads stift. Han bor på Hammarö och arbetar som lektor i religionsvetenskap vid Karlstads universitet. Sören disputerade 2007 på avhandlingen: ”Gud som haver barnen kär? Barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder.” Under senare år har han forskat kring vad mellanstadiebarn lär sig när de får möta ett kyrkorum.
Som präst har Sören arbetat i Grums och Norrstrand, samt som stiftsadjunkt för ungdomsfrågor i Karlstads stift och skolkaplan vid Geijerskolan. Innan han blev präst jobbade han under tre år som outbildad församlingsassistent i Kristinehamns församling. Sören har fått Karlstads studentkårs utmärkelse ”Årets lärorikaste lärare” samt Karlstads studentämneslärares utmärkelse ”Årets lärare”.

Som sitt valspråk har Sören Dalevi valt: Människa bland människor.
– Det är taget från Ireneus, 130-200 e. kr, en teolog som har mycket att bidra med i vår tid. Det kristna livet handlar om att vara människa fullt ut - Gud frälser inte från livet utan till livet, säger Sören Dalevi.

ACKREDITERING
Ackreditering för reportrar och fotografer ska ske senast torsdagen den 25 augusti. Skicka namn, redaktion, mobiltelefonnummer samt e-postadress till daniel.bramsell@svenskakyrkan.se. Pressplatser kommer att finnas längst fram i sidogången, nära högaltaret, och ska vara intagna senast kl. 10.45.

FOTOGRAFERING
Under gudstjänsten får fotografering endast ske från fotobrygga längst fram vid sidan om högaltaret, och endast under vissa delar av gudstjänsten. Mer information ges på plats.

Direkt efter biskopsvigningen ställer den nyvigde biskopen upp för fotografering tillsammans med ärkebiskopen utanför domkyrkan. Då finns också tillfälle att ställa korta frågor. För längre intervjuer kontakta kommunikatören i Karlstads stift Greta Sjöbom, 054-17 24 63, 0733-10 04 63.

Pressfoton läggs under söndagseftermiddagen ut på Svenska kyrkans digitala bildbank: www.svenskakyrkan.se/fotoweb. För nedladdning välj domän ”Gäst”. Skriv sen ”press” på både användare och lösenord.