Svenska kyrkan

Svenska kyrkan får en ny utbildningsorganisation

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 18:12 CET

Foto: Magnus Aronson/IKON

De kyrkliga utbildningarna förnyas. Diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster ska ha en högskoleutbildning och gå pastoralteologiskt slutår/sluttermin. Slutåret ska bedrivas inom ramen för ett utbildningsinstitut i kyrkans regi placerat i Uppsala. Det beslutade Nämnden för utbildning, forskning och kultur idag.  

-          Svenska kyrkan behöver också i framtiden professionell och välutbildad personal, för att kunna bedriva verksamhet med hög kvalité. Därför behövs utbildningar som kan möta framtidens behov och utmaningar, säger Inger Gustafsson, nämndens ordförande.

-          Vi vill också att fackutbildningarna ska ge möjlighet till alternativa yrkesval i samhället.

Gemensamma utbildningsmoment
Beslutet innebär att diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster ska gå ett slutår eller en sluttermin som ger kyrklig fördjupning i det egna yrket utifrån ett pastoralteologiskt perspektiv. Det är en påbyggnadsutbildning som är specifik för dessa anställningar i Svenska kyrkan. För att bli antagen krävs lägst en kandidatexamen för alla, utom för kantorerna. För att bli präst krävs en magisterexamen.

- Det ska också finnas gemensamma utbildningsmoment för de olika yrkeskategorierna. Detta för att skapa förståelse för varandras och för kyrkans uppdrag och för varandras kompetenser, vilket behövs eftersom man i församlingen kommer att arbeta tillsammans, säger Inger Gustafsson.

Utbildningsinstitut skapas
Nämndens beslut innebär att Svenska kyrkan själv tar ansvar för de kyrkliga delarna av utbildningarna. En sammanhållen utbildningsorganisation, med ett utbildningsinstitut i egen regi, kommer att skapas i Uppsala. Inledningsvis förläggs verksamhet till två utbildningsorter, Uppsala och Lund.  Utbildningarna kommer att vid behov genomföras i samverkan med andra utbildningsorganisationer.
- Ett sådant utbildningsinstitut skapar större flexibilitet när pastoratens behov och samhällets utbildningssystem förändras. Resurserna kan också användas effektivt när Svenska kyrkan själv tar ansvar för sina utbildningar, säger Inger Gustafsson.

Den nya organisationen för utbildning av diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster kommer att starta under hösten 2014 och erbjuda plats till 150-240 heltidsstuderande per år. (Från och med 1 aug 2013 kommer kraven på de nya grund/fackutbildningarna att gälla.)

Nämndens beslut ska överlämnas till kyrkostyrelsen och bereds som en del av skrivelsen Verksamhet och ekonomi till kyrkomötet 2012. 

Fakta och statistik
Av kyrkans drygt 22 000 anställda har nästan hälften, 10 500 personer, tjänst som diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst.
Statistik om anställda och utexaminerade och sammanfattning om reformern finns i pressrummet på Svenska kyrkans hemsida.