Svenska kyrkan

​Svenska kyrkan får två nya biskopar

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 10:58 CEST

Johan Dalman (tv) och Mikael Mogren vigs till biskopar den 6 september. Foto: Miriam Arrebäck (Dalman) och Åke Paulsson (Mogren).

Söndagen den 6 september vigs Johan Dalman, domprost, och Mikael Mogren, stiftsadjunkt, till biskopar för Strängnäs respektive Västerås stift. Vigningen äger rum kl 11.00 i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av kungaparet, utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar.

STRÄNGNÄS STIFT
Johan Dalman, född 1960, efterträder Hans-Erik Nordin som går i pension.

– Tre saker är viktiga för mig: be, bry dig och fira gudstjänst. Kristet liv lever av bönen, alla kristna behöver hitta sitt sätt att dagligen tala med Gud. Att vara kristen är att bry sig, både om det som är nära och längre bort, att visa engagemang för samhälle och medmänniska. I söndagens gudstjänst bär jag med mig veckans böner och tillsammans med andra delar och hämtar jag kraft i mötet med Jesus. De tre utgångspunkterna vill jag levandegöra i mitt uppdrag som biskop, säger Johan Dalman som blir Strängnäs stifts 58:e biskop.

Johan Dalman är domprost i Strängnäs sedan 2008. Han disputerade 1989 och prästvigdes för Uppsala stift 1990. Första prästtjänsten var i Enköping. Åren 1994-2000 arbetade han som sekreterare för teologi vid Kyrkokansliet i Uppsala, och därefter som förlagschef 2000-2003 på Verbum AB. Under åren 2003-2008 var Johan Dalman ansvarig för Svenska kyrkans ekumeniska kontakter, och bland annat ordförande i den dialoggrupp som tog fram den ekumeniska överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan 2006.

Som sitt valspråk har Johan Dalman valt Följ med och se, hämtat från Joh. 1:39: ”De första lärjungarna frågar Jesus: Var bor du? Han svarar: Följ med och se!”

– Samma ord gäller oss. Tron är inget intellektuellt läggpussel – den är en livslång nyfiken upptäcktsfärd tillsammans med Kristus, säger Johan Dalman.

VÄSTERÅS STIFT
Mikael Mogren, född 1969, efterträder Thomas Söderberg som går i pension.

– Jag brinner lite extra för barn och unga, kyrkans nutid, och Västerås stift har en stark ungdomsprofil som lockar mig. Jag vill också lyfta fram Svenska kyrkans unika kontaktyta i kyrkogårdarna, kyrkorummen, psalmerna. Ett kulturarv som lever för oerhört många människor. Så vill jag söka djupdimensionen i en vibrerande, levande tro. Det pågår en påkristning i Sverige idag, en spännande tid att vara kyrka.

– Dessutom gillar jag Västerås stift, Västmanland och Dalarna. Jag har kommit hem här, känner igen mig. Jag kommer från ren bruks- och bondebygd och möter samma världar här. Samhällen som varit beroende av industri och jordbruk och som nu förändras.

Mikael Mogren, som blir Västerås stifts 67:e biskop, har en bred bakgrund. Han har studerat teologi i Uppsala, Tübingen och Harvard och disputerade vid Uppsala universitet år 2004. Han har undervisat vid såväl Uppsala universitet som den Protestantiska fakulteten i Paris. Mikael Mogren prästvigdes år 1996 och hade sin första tjänst i Södertälje. Han har varit församlingspräst och tidvis kyrkoherde i Hammar, New York och Uppsala. Sedan år 2011 är han stiftsadjunkt i Västerås stift.

Som valspråk har Mikael Mogren valt orden ur Johannesevangeliets inledning: Ordet blev människa, hämtat från Joh. 1:14.

– Det finns ingen motsättning mellan andligt och materiellt eftersom det gudomliga blev en människa av kött och blod, Jesus från Nasaret.

ACKREDITERING
Ackreditering för reportrar och fotografer ska ske senast torsdagen den 3 september. Skicka namn, redaktion, mobiltelefonnummer samt e-postadress till ewa.almqvist@svenskakyrkan.se .
Pressplatser kommer att finnas längst fram i sidogången, nära högaltaret, och ska vara intagna senast kl. 10.45.

FOTOGRAFERING
Under gudstjänsten får fotografering ske endast från fotobrygga längst fram vid sidan om högaltaret, och endast under vissa delar av gudstjänsten. Mer information ges på plats.

Direkt efter biskopsvigningen ställer de nyvigda biskoparna upp för fotografering tillsammans med ärkebiskopen utanför domkyrkans södra port. Då finns också tillfälle att ställa korta frågor. För längre intervjuer, kontakta de blivande biskoparnas pressekreterare:
Miriam Arrebäck (för Johan Dalman), tfn 070-257 06 68, miriam.arreback@svenskakyrkan.se
Pelle Söderbäck (för Mikael Mogren), tfn 070-520 03 85, pelle.soderback@svenskakyrkan.se

Pressfoton läggs under söndagseftermiddagen ut på Svenska kyrkans digitala bildbank: www.svenskakyrkan.se/fotoweb. För nedladdning välj domän ”Press/Gäst”. Skriv sen ”press” på både användare och lösenord.

Rörliga bilder för webb-tv kommer att erbjudas för fri användning – kontakta pressekreterare Ewa Almqvist (se nedan) för mer information.