Svenska kyrkan

Svenska kyrkan i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2012 09:28 CEST

Idag startar Almedalsveckan och Svenska kyrkan bjuder in till seminarier och samtal om bland annat sociala trygghetssystem i utvecklingsländer, att leva i utsatthet samt hur barnens röst ska bli hörd. Kent Persson, Carin Jämtin och Åsa Romson är några av de partiföreträdare som kommer till domkyrkan för förtroliga samtal.

Exempel på seminarier:

Måndag 2 juli kl. 14:00-15:30  
Lokal: Församlingshuset invid Visby domkyrka, Norra Kyrkog. 2
En annan bild av Sverige
Samtalen till ”jourhavande präst” på 112 har ökat med över 30 procent sedan 2008. Många samtal kommer från människor som lever i utsatthet och ensamhet som beror på psykisk ohälsa, åldrande och social misär. Varför har det blivit så? Är det ett sådant samhälle vi vill ha? Vad kan vi göra för att förändra?

Seminariet arrangeras av Svenska kyrkan, (H)järnkoll och Nsph (Nationell samverkan för psykisk hälsa) och Sensus. 
Medverkande: Kattis Ahlström, generalsekreterare Bris, Monica Eckerdal, nationell samordnare för tjänsten ”jourhavande präst”, riksdagsledamöterna Ann Arenklo (S) och Maria Lundqvist Brömster (FP) m.fl. Moderator Susanne Rolfner Suvanto, Socialstyrelsen.

 

Onsdag 4 juli kl. 08:45-10:00 Frukostsamtal 
Lokal: S:ta Maria domkyrka
Utrota hunger genom att ge pengar i handen?
Barnbidrag och folkpensioner skulle kunna lyfta människor i utvecklingsländer ur fattigdom. Forskning visar att sociala trygghetssystem ger goda resultat – undernäringen minskar, fler barn går i skolan. Hur kan biståndet bidra till att utveckla sociala trygghetssystem i fattiga länder? Barnbidrag, folkpensioner och beredskapsarbeten lyfter redan idag hundratals miljoner människor i utvecklingsländer ur fattigdom. Men mer skulle kunna göras. Dessa sociala trygghetssystem ger goda resultat – undernäringen minskar, fler barn går i skolan och människors hälsa förbättras. Biståndet har länge haft en liten roll i utvecklingen, men idag satsar Världsbanken och andra stora biståndsaktörer stort. Hur kan Sverige genom biståndet bidra till att utvecklingen av social trygghet i fattiga länder? Moderator: Jesper Bengtsson, chefredaktör för tidning Omvärlden.

Samtalet arrangeras av Svenska kyrkan och Sensus. 
Medverkande: Erik Lysén, Internationell chef, Svenska kyrkan. Antje Jackelén, Biskop Lunds stift, Svenska kyrkan. Torsten Wetterblad, Sida. Desirée Pethrus (KD). Christian Holm (M). Valter Mutt (MP). Jesper Bengtsson, chefredaktör, Omvärlden.

 

Onsdag 4 juli kl. 10:30 - 11:30 
Lokal: S:ta Maria domkyrka
Pågår en etnifiering av fattigdomen i Sverige?
Flera studier visar att de fattiga i Sverige i allt högre grad är utlandsfödda. Vad beror det på? Vilka konsekvenser får detta – framförallt för barnen? På vilket sätt är detta en folkhälsofråga? Är det så att våra samhällen faller isär p.g.a. ekonomiska orättvisor? Hur kan vi motverka fattigdomen bland invandrade? Har det varit för mycket ”omhändertagande” av invandrade som regeringen hävdar? Vilken roll spelar diskriminering? Eller är det helt enkelt så att det är naturligt att man halkar efter när man kommer till ett nytt land, särskilt om man har traumatiska upplevelser av krig och förföljelse bakom sig?

Seminariet arrangeras av Svenska kyrkan och Sensus. 
Medverkande: Erik Ullenhag, Integrationsminister, Regeringskansliet. Anna Hellgren, Ledarskribent, Dagens Arena. Sarah Wamala, Generaldirektör, Folkhälsoinstitutet. Tapio Salonen, Professor i socialt arbete, Malmö högskola. Lottie Eriksson, Församlingspedagog, Bergsjöns församling Svenska kyrkan. Kristina Hellqvist, Moderator, Svenska kyrkan.

 

Torsdag 5 juli kl. 11:00-12:00 Lunchseminarium 
Lokal: S:ta Maria domkyrka
Viskningar och rop- Hur ska barnets röst bli hörd?
Svenska kyrkan vill i seminariet lyfta frågan om hur vuxenvärlden kan lyssna till barn och unga på ett strukturerat sätt som kan leda vidare. Hur kan vuxenvärlden lyssna till barn och unga på ett strukturerat sätt som kan leda vidare? Hur kan föräldrar, skola, organisationer och myndigheter hitta kanaler för att kunna lyssna till barnets berättelse? Hur kan barnets kraft och förmåga tillvaratas på ett bättre sätt? Rapporter från Barnombudsmannen och Rädda barnen visar att barnets röst inte hörs, särskilt inte rösterna från de barn som befinner sig i utsatta situationer. Hur kan vi säkerställa kanaler och forum som barn behöver för att kunna prata om hur de mår och hur deras situation ser ut? Var hittar vi de vuxna som orkar och har tid att lyssna så att barnets kraft och förmåga tillvaratas? Svenska kyrkan är, vid sidan om idrottsrörelsen, den organisation i Sverige som har störst verksamhet för barn och unga. 35 000 15-åringar konfirmeras årligen och medarbetare i Svenska kyrkan har god erfarenhet av att lyssna till barn och unga. Fyller kyrkans öppna grupper, med över 2 000 000 besök år 2010, en viktig trygghetsfunktion?

Seminariet arrangeras av Svenska kyrkan och Sensus. 
Medverkande Maria Larsson, Barn– och äldreminister KD, Regeringen. Hillevi Wahl, Författare. Antje Jackelén, Biskop, Svenska kyrkan. Henry Ascher, Professor, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Ardalan Shekarabi, doktorand i juridik, Uppsala universitet.

 

Torsdag 5 juli kl. 13:00-14:30 
Lokal: S:ta Maria domkyrka
Etik och ekonomi i den svenska vapenexporten
Den svenska vapenexporten till diktaturer ökade under 2011. Är vapen en vara som alla andra? Är vapenexporten nödvändig för svenska jobb och svensk välfärd? Ett seminarium som lyfter de etiska och ekonomiska aspekterna av svensk vapenexport.

Seminariet arrangeras av Svenska kyrkan, Kristna fredsrörelsen och Sensus. 
Medverkande Erik Lysén, internationell chef, Svenska kyrkan. Sofia Walan, generalsekreterare, Kristna Freds. Marie Demker, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet. Lars Ingelstam, forskare. Caroline Szyber (KD). Torbjörn Björnlund (V). Sven-Bernhard Fast, Biskop i Visby. Moderator: Ulrika Knutson.

Nikodemussamtal juli 2012, Visby domkyrka

Söndag 1/7 kl 22.00 Namn ej klart (SD)
Måndag 2/7 kl 22.00 Åsa Romson, språkrör (MP)
Tisdag 3/7 kl 22.00 Kent Persson, partisekreterare (M)
Onsdag 4/7 kl 22.00 Jonas Sjöstedt, partiledare (V)
Torsdag 5/7 kl 17.00 Carin Jämtin, partisekreterare (S) - obs, tiden!
Torsdag 5/7 kl 22.00 Erik Ullenhag, integrationsminister (FP)
Fredag 6/7 kl 17.00 Stefan Attefall, civilminister (KD) - obs, tiden!
Fredag 6/7  kl 22.00 Anna-Karin Hatt, it- och energiminister (C) 


Nikodemus var en biblisk makthavare och var medlem av det mäktiga Stora rådet. Han sökte en sen kväll upp Jesus för ett nära samtal om livets frågor. Nikodemuskvällarna avslutas med en enkel mässa.

Pressekreterare Stefan Håkansson finns på plats i Almedalen och nås på 0768-00 01 02.

Fullständigt program finns här.