Svenska kyrkan

Svenska kyrkan i Umeå: Fler har förtidsröstat i årets kyrkoval i Umeå

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2009 09:19 CEST

 


Mer än dubbelt så många har förtidsröstat i Umeå inför årets kyrkoval jämfört med valet 2005. Förtidsröstningen pågick mellan den 7-16 september.

833 personer har förtidsröstat på någon av de fem expeditionerna i Umeå. Av dessa är 784 medlemmar i någon av Umeå sex församlingar. Övriga är från andra ställen i landet.

- Fler har nyttjat möjligheten att förtidsrösta i detta val jämfört med valet 2005 då 357 personer valde att förtidsrösta i Umeå, säger Kenneth Berg, valhandläggare på kyrkoförvaltningen i Umeå.

På Tegs församlingsexpedition har antalet förtidsröstande ökat mest. I år har man tagit emot 206 röstande. Inför kyrkovalet 2005 tog man emot 78 förtidsröstande.

Valdagen är på söndag den 20 september. I Umeå görs fyra val samtidigt. Man väljer till församlingens kyrkoråd, samfällda kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och till kyrkomötet på den nationella nivån.

Knappt 60000 personer har rösträtt i Umeås församlingar. Till skillnad från de allmänna valen får man lova att rösta om man fyllt 16 år. Rätt att rösta i kyrkovalet har den som född den 20 september 1993 eller tidigare och dessutom är medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige den 21 augusti 2009.

Fakta Svenska kyrkan i Umeå

Svenska kyrkan i Umeå består av sex församlingar och en kyrkoförvaltning. Svenska kyrkan i Umeå kallas också för Umeå kyrkliga samfällighet. Församlingarna är Umeå stadsförsamling, Ålidhems församling, Tegs församling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria församling och Tavelsjö församling.

För ytterligare information

Kenneth Berg, valhandläggare på kyrkoförvaltningen i Umeå. Tel 090-200 2519.

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval